Information om företags korttidsstöd

Så kan du ta del av information om beslut om korttidsstöd.

Allmän information om korttidsarbete

Sedan den 5 juni kan du ta del av allmän information om korttidsarbete enbart via manuell handläggning. Vi har avvecklat tjänsterna där du kunnat hämta ut uppgifter om beslut för korttidsstöd direkt från vår databas samt tjänsten för att filtrera företagsuppgifter.

Du har rätt att ta del av en allmän handling om den inte är sekretessbelagd. Här kan du läsa om hur du gör för att begära ut allmän handling.

Statistik om korttidsstöd

Tjänsten ”Statistik om korttidsarbete 2020 och 2021” har stängt. Statistiken om respektive organisation finns kvar, även om tjänsten inte är det. För att ta del av statistiken behöver du begära ut en allmän handling.

Information om eget ärende i Min ansökan

Du som har eller har haft ett ärende gällande stöd vid korttidsarbete kommer från den 1 september 2024 inte längre kunna se ditt ärende eller handlingar i ärendet via Min ansökan.