Ny anmälan om avstämning

Mellan 1 januari och 2 maj 2022 kunde företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Företag hade därmed möjlighet att helt eller delvis få tillbaka det återkrävda och avstämda beloppet.

Det går inte längre att göra en ny anmälan om avstämning

Sista dag att lämna in en ny anmälan om avstämning var 2 maj 2022.

Lagen om anmälan om avstämning trädde i kraft 1 januari 2022 och gjorde det möjligt för företag att på nytt lämna in en anmälan om avstämning. Detta gäller för arbetsgivare som fått beslut om återkrav av preliminärt stöd som avser stödmånaderna 16 mars 2020 till 30 juni 2021.

Lagen var tillfällig och företag hade endast möjlighet att skicka in en ny anmälan om avstämning till och med 2 maj 2022. Nu är möjligheten att göra en ny anmälan om avstämning stängd.

Grundläggande krav för ny anmälan om avstämning var att:

  • Anmälan om en ny avstämning skulle skickas in mellan 1 januari och 2 maj 2022.
  • Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021.
  • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha fått laga kraft, laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Inga andra återkrav ger rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Överklagade beslut

Förutsättningen för att kunna lämna in en ny anmälan om avstämning var att företaget fick ett beslut om återkrav på grund av sen avstämning som fått laga kraft.

Sista dag att lämna in en ny anmälan om avstämning var 2 maj 2022. Det går därmed inte längre att lämna in en sådan anmälan.