Efter ansökan – vad händer sen?

När du skickat in ansökan får du ett bekräftelsemejl och kan på mina sidor i Min ansökan se att din ansökan ändrat status till skickat.

 • En handläggare kommer att ta hand om din ansökan. Behöver vi mer information från dig kommer du bli kontaktad. Just nu har vi inga uppgifter om handläggningstider.
 • När vi fattat ett beslut kommer vi skicka information om det till den mejladress som är kopplad till din profil i Min ansökan och de personer som du eventuellt delar ansökan med. Beslutet hittar du på mina sidor.
 • Om din ansökan beviljas sker utbetalning till det konto du angav i ansökan. Tänk på att det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot från det att ansökan beviljats. Om din ansökan inte beviljas kommer det att stå i beslutet.

Om Tillväxtverket ber dig komplettera din ansökan

Det är viktigt att lämna in alla uppgifter som ska in i ansökan om stöd till korttidsarbete. Om vi saknar information för att kunna fatta beslut i ditt ärende kommer vi be dig att komplettera det. Var noga med att all efterfrågad information kommer med i inskickad komplettering. Ofullständigt underlag förlänger handläggningstiden avsevärt, eller leder till att ett beslut tas på befintligt underlag.

Hur en komplettering går till

 • Du får ett meddelande till din e-post om att vi saknar information från dig. Hela informationen om vad vi saknar och hur du kompletterar finns på mina sidor i Min ansökan.
 • Du har två veckor på dig att lämna in de uppgifter vi efterfrågar från det att begäran om komplettering skickats. Om du har problem med att komplettera med de efterfrågade uppgifter inom tidsgränsen så bör du begära längre kompletteringstid. Du måste då ange orsak till önskan om förlängd kompletteringstid. Detta gör du direkt i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • När de två veckorna har gått kan vi handlägga ärendet. Observera att om du inte har begärt förlängd svarstid så kommer ärendet efter denna tid att handläggas även om komplettering inte inkommit.

Vanliga orsaker till komplettering

 • Det saknas avtal helt eller de avtal som bifogats saknar obligatoriska uppgifter som behövs för att avtalet ska ses som giltigt för korttidsarbete.
 • Du behöver lämna in revisorsyttrande. Om du har en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i jämförelsemånaden ska du lämna ett revisorsyttrande om vi efterfrågar det. Mer om revisorsyttrande
 • Du behöver visa att företaget drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om vad allvarliga ekonomiska svårigheter
 • Du har svarat på en ansökansfråga på ett sätt som indikerar att du inte är berättigad stöd.
 • Arbetstagare som du söker stöd för saknas i arbetsgivardeklarationen för jämförelsemånaden eller för en stödmånad.
 • Löneavvikelser där till exempel:
  • den ordinarie lön som du har angett för en anställd är för hög i förhållande till redovisad lön i arbetsgivardeklarationen för jämförelsemånaden eller för en stödmånad.
  • en anställd endast har ersättning från Försäkringskassan. Du behöver då komplettera med löneuppgifter.

 Det händer när kompletteringen är inskickad

När du har skickat in de uppgifter som efterfrågas vid en komplettering kan handläggare hantera ditt ärende och skicka ut beslut. Om du inte skickar in något underlag inom tidsgränsen kommer Tillväxtverket ta beslut utifrån det underlag som inkom vid ansökan.

Var noga med att skicka in ALL efterfrågad information när du kompletterar. Om underlaget är ofullständigt kan det leda till ännu längre handläggningstid eller att ett beslut tas på befintligt underlag. Om du har pågående ärende i för stödperioden december 2020–juni 2021 och juli–september 2021 är det viktigt att du säkerställer att informationen skickas in i rätt ärende.

Övriga frågor och svar efter inskickad ansökan

Hur du ändrar något i din ansökan

Om du upptäcker något fel i din ansökan innan du fått beslut så ber vi dig fylla i webbformuläret som du hittar i Min ansökan med information om vad du vill rätta.

Observera att handläggningstiden förlängs avsevärt vid ändringar i ansökan.

Om du söker stöd i förskott och sedan ändrar eller får nya förutsättningar kommer du kunna justera detta i samband med avstämningen. Du behöver inte göra något just nu utan kan vänta på information om hur avstämningen kommer gå till.

Om du ändrar i nivån för arbetstidsminskningen behöver du ersätta befintliga avtal med nya. Du kan ersätta befintliga avtal med retroaktiva fram till avstämningstidpunkten i juli. Observera att det däremot inte är möjligt att skriva nya retroaktiva avtal efter 29 mars 2021.

Hur vi säkerställer att vi har ditt bank- eller plusgironummer

 För att din ansökan ska kunna hanteras behöver det finnas ett bank- eller plusgiro angivet som kopplas till det sökande organisationsnumret.

Vi betalar ut stödet till det bankgiro eller plusgiro som du har angett i din ansökan. Vi gör också kontroller för att säkerställa att uppgifterna stämmer. I det fall vi upptäcker att numret verkar vara fel kommer vi att kontakta dig så att det blir rätt.

Om bank- eller plusgirot inte går att kontrollera på bgc.se Länk till annan webbplats. eller plusgirot.se Länk till annan webbplats. kommer ansökan behöva kompletteras med ytterligare information, vilket ger en betydligt längre handläggningstid.

Vad som händer om du skulle ha bifogat revisorsyttrande i ansökan men inte gjorde det

Om du hade en lönesumma på minst 400 000 kronor i jämförelsemånaden ska du vid ansökan om korttidsstöd perioden december 2020–juni 2021 även bifoga ett revisorsyttrande. Skickade du inte in ett i samband med ansökan är det viktigt att du kompletterar ditt ärende så snart som möjligt med revisorsyttrande. Komplettering gör du via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Väljer du att inte självmant skicka in revisorsyttrande kommer Tillväxtverket kontakta dig med en begäran om komplettering. I begäran om komplettering finns information om hur du går till väga för att komplettera din ansökan med revisorsyttrande.

För ansökan för perioden juli–september

Om du inte ansökt om stöd tidigare under 2021 och har en lönesumma på minst 400.000 kronor under jämförelsemånaden behöver du bifoga ett yttrande från revisor till din ansökan. Vi kommer kontakta dig med en begäran om komplettering om du behöver lämna in ett revisorsyttrande men inte gjort det.