Vildriket - Gävleborg

Vildriket kombinerar forskning, natur, utbildning och affärsutveckling för näringslivet. De utrustar alla, från företag till besökare, med verktygen att bli samhällsförändrare.

Två kvinnor står och tittar på utsikten

Foto: Vildriket

I drygt tre decennier har denna plats i Hälsinglands skogar utvecklats med fokus på djur, natur och bevarandet av den biologiska mångfalden. Älgar som badar, myskoxar som vilar i skuggan, vargar som slåss om en bit mat. Här finns inga manus utan allt sker på djurens villkor, vilket gör att besökaren alltid kan förvänta sig nya upplevelser, årets alla dagar. Parken har en tillgänglighetstanke för besökaren, att alla oavsett ålder, rörelsehinder eller funktionsnedsättning ska ha möjlighet att besöka parken.

Fyra huvuduppgifter

Vildriket bygger på en fyrdelad modell:

  • inspirerande besöksupplevelser
  • konkreta insatser och bevarandeåtgärder för att stärka den biologiska mångfalden
  • utbildning för framtida generationer
  • partnerskap med näringslivet för en snabbare omställning till ett mer naturpositivt samhälle.

Sedan starten har de arbetat långsiktigt med bevarande av utrotningshotade djur och rödlistade arter och var pionjärer när det gäller att koppla ihop forskningsvärlden med en turismrelaterad produkt. I och med namnbytet till Vildriket har de tagit ytterligare ett steg med att involvera näringslivet för att öka medvetenheten och visa på möjligheterna när det gäller hållbarhet och biologisk mångfald.

Hållbarhet ger nya affärsmöjligheter

Genom att se lönsamhet och hållbarhet som två sidor av samma mynt visar Vildriket att hållbar omställning inte bara är nödvändig, utan även erbjuder betydande affärsmöjligheter. Miljömässigt mäter och utvärderar de ständigt sin påverkan, med målet att inte bara vara hållbara utan också bidra till en rikare biologisk mångfald. Vildriket samverkar aktivt med lokalsamhället för att säkerställa att arbetet är förankrat och inkluderande.