Noors Slott - Uppsala län

Noors Slott värnar om det som är besöksnäringens unicitet, nämligen att skapa bra upplevelser i kombination med det som är näringens profession - att ge ett gott värdskap. Här är service och gästen alltid i fokus.

Bild över Noors slott

Slottet är Sveriges minsta barockslott och ett av Sveriges få bevarade karolinska träslott från stormaktstiden på 1600-talet. Det har haft olika funktioner genom åren, men drivs sedan 2004 som en konferensanläggning.

Med stor omsorg om både gäster och medarbetare har detta familjeföretag framgångsrikt utvecklat verksamheten utifrån trender i samhället. Ett exempel på Noors nytänkande kring att skapa upplevelser för olika målgrupper är att de under ett par somrar haft sommarpensionat för seniorer. Här får den äldre målgruppen möjlighet att bli ompysslande, få umgänge och en massa aktiviteter. En viktig uppgift är också att värna om det historiska arvet. Medarbetarna arbetar för att kunna förmedla och låta historian fortleva för nuvarande och kommande generationer. Ibland öppnas slottet även upp för allmänheten, till exempel för konstutställning i samarbete med lokala konstnärer.

En hållbar verksamhet

Hos Noors Slott är hållbarhetsarbetet en utgångspunkt och det integreras i det dagliga arbetet. Inställningen är att arbetet inte görs för gästernas eller den egna verksamhetens skull, utan för de generationer som kommer efter oss. De arbetar efter devisen ständiga förbättringar och att kunskap och engagemang hos medarbetare leder till hållbarhet i praktiken. Exempelvis så använder de sig av lokala leverantörer och ekologiska producenter både ur kvalitetssynpunkt men även för att i mesta möjligaste mån minimera transporter. Mat, som frukost och fika, läggs upp på små fat och fylls på efterhand, detta som ett led i att minska matsvinnet. De har med stor omsorg inkluderat och utvecklat, såväl unga som funktionsnedsatta i sin verksamhet, både genom praktik och med daglig verksamhet. De bidrar till att skapa en attraktiv arbetsmiljö och att bygga stolthet över att vara yrkesverksam inom besöksnäringen.