Stora turismpriset

Stora turismpriset delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen.

Stora turismpriset

Stora turismpriset delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen.