Remissvar

Tillväxtverket yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden. Här finns de remissvar från 2022 som vi yttrat oss i.

Arbetsmarknadsdepartementet

Inga remissvar 2022.

Finansdepartementet

Försvarsdepartementet

Inga remissvar 2022.

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Kontakt