Stora turismpriset 2022

Pater Noster vinner Stora Turismpriset 2022.

Mirja Lilja Hagsjö, vd på Pater Noster. Hon håller i ett plakat och blommor och ler mot kameran.

Mirja Lilja Hagsjö, vd på Pater Noster.

Årets vinnare av Stora Turismpriset har på kort tid etablerat ett nytt internationellt resmål i Sverige. Pater Noster mottog priset på 100 000 kronor på Vasateatern i Stockholm av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism tillsammans med Tillväxtverket.

Läs pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

Årets nominerade har glädjande nog stort fokus på att utveckla en hållbar turism. Verksamheterna har innovativa lösningar på utmaningar kring hållbarhet både vad det gäller att minska klimatavtrycket och att ta hand om och behålla sina anställda. Vi ser dem alla som förebilder i att utveckla besöksnäringen.Lars Christensen, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Årets pris delas ut enligt nedan kriterier.

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.