Näsets Gröna - Uppsala

Näsets Gröna lockar besökare året runt med sitt breda utbud av aktiviteter och tjänster. Samtidigt sprider de kunskap om sin småskaliga odling som sker efter ekologiska principer med miljöns bästa i fokus. Här finns hållbarhet med som en röd tråd genom hela verksamheten.

Söt liten lada och odlingar. Grönt och en sjö i bakgrunden.

Foto: Näsets gröna

Näsets Gröna är ett lokalt förankrat företag som arbetar med att vidareutveckla landsbygden. Det är både ett besöksmål och en handelsbod för de boende i länet. Genom ett brett utbud lockar de besökare året runt. Deras motto Härodlat Hemlagat Hållbart – på riktigt! genomlyser hela verksamheten.

Ett brett utbud lockar besökare året runt

Näsets Gröna vill genom ett brett urval erbjuda sina kunder en komplett helhetsupplevelse. Besökare kan njuta av den hemlagade maten och sjöutsikten i trädgårdscaféet. I handelsboden går det att köpa plantor och andra trädgårdsprodukter. Under hela året kan besökare även delta i olika tematiska aktiviteter och evenemang. Exempel på dessa är självplockning av blommor, tomatprovningar och äppelmustning. Utöver det så erbjuder Näsets gröna också stuguthyrning i två charmiga stugor.

Samtidigt som de har ett diversifierat erbjudande med många olika tjänster och aktiviteter så vill Näsets Gröna behålla sin småskalighet. I stället för att expandera så satsar de på att variera sina tjänster och erbjuda något extra.

Sprider kunskap om hållbar odling

På Näsets Gröna finns en strävan efter att jobba med naturen i ett gårdsnära kretslopp. Den småskaliga odlingen är både innovativ och miljömässigt hållbar. De odlar sina grönsaker manuellt och fossilfritt. Denna hållbara odlingsteknik innebär bland annat att de undviker maskiner, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. De har också helt fossilfria transporter och en medveten vattenhushållning.

Näsets Gröna sprider kunskap om sin hållbara odling på flera olika sätt. De berättar om sitt arbetssätt i sina digitala kanaler och när de har studiebesök. Varje år tar de även emot flera praktikanter från olika trädgårdsutbildningar. Företaget delar också med sig av kunskapen till småskaliga grönsaksodlare genom att delta i ett mentorprojekt hos Hushållningssällskapet.

En annan aspekt av hållbarhetsarbetet är Näset Grönas mycket goda lokala förankring hos sina kunder. Här får säsongsarbetande ungdomar från närområdet sin första arbetslivserfarenhet och blir samtidigt goda ambassadörer för företaget.