Trangia - JämtlandHärjedalen

Med hjärtat i Jämtland Härjedalen har Trangia utvecklats och växt till en möjliggörare för turism över hela Sverige. De har bidragit till att stärka bilden av Jämtland Härjedalen samt att fler än någonsin hittat ut i naturen. Ett hållbart företag som utgör en viktig kugge i en växande hållbar besöksnäring.

Man och kvinna lagar mat över Trangia-kök utomhus. Det är snö.

Foto: Trangia

Trangia grundades 1925 av John E Jonsson i Trångsviken, Jämtland. 1951 lanserades det första bärbara Trangiaköket som idag är synonymt med matlagning utomhus. Det är ett okomplicerat ”One-pot-fits-all” system som kan användas för en enkel picnic, en längre tur i kängor eller på skidor likväl som i överlevnadsutrustningen i hemmet. Trangias slogan är ”Trangia – ett kök för alla”. Ett demokratiskt kök som håller länge, är okomplicerat och möjliggör för fler att komma ut och uppleva friluftsliv.

Bidrar till ökat friluftsliv

Trangia är en förutsättning för den största aktiviteten sommartid i Jämtland Härjedalen, nämligen vandring. Att företaget har sitt ursprung där stärker Jämtland Härjedalen som turismregion samtidigt som det ger trovärdighet åt produkten. I museet i Trångsviken förstärks känslan av att Trangia är sprunget ur själen i Jämtland Härjedalen. Under pandemin har allt fler både sökt sig utomhus och samtidigt sett över sin krisutrustning hemma. Två trender som aktivt drivit på efterfrågan på Trangias produkter. Detta är något som även stärkt Jämtland Härjedalens position som outdoor-region, vilket kan ses i både ökade besöksantal och ökad inflyttning.

Trangia sprider kunskap och berättelser som bidrar till en utvecklad besöksnäring via ”Trangia Moments” som finns i flertalet kanaler. Trangia gör själva kommunikation som främjar inte bara turismen i Jämtland Härjedalen utan även friluftsliv som helhet i hela Sverige. Det finns även många frälsta Trangia-användare med facebookgrupper och liknande som hjälper till att visa på fördelarna med ett aktivt liv.

Ett hållbart företag

En del av Trangias profilering handlar om att vara ett pålitligt och tryggt företag. Det innebär även att vara ett hållbart företag. Trangia ger sina medarbetare bra anställningsvillkor och skapar delaktighet för de anställda som väljer att stanna kvar på företaget under många år. Det är viktigt för Trangia att finnas kvar i lilla byn Trångsviken och de bidrar därmed starkt till att byns butik kan leva vidare och att bybor kan bo kvar. En ytterligare del i Trangias hållbarhetsarbete är att processvattnet som används vid ytbehandling genomgår en fullständig rening innan det lämnar fabriken. Emballaget tillverkas också av miljögodkänd kartong och är 100 % återvinningsbart.

En produkts livscykel går igenom: materialval, tillverkning, produktanvändning, transport, återvinning och avfallshantering. Varje val påverkar energiförbrukning, luftförorening, koldioxidutsläpp och vattenförsurning. Trangia arbetar aktivt för att produktionen ska bli så miljömässigt effektiv som möjligt.