Hälso-destination Svartådalen - Västmanland

I Västmanland har elva turismföretag etablerat nätverket Hälsodestination Svartådalen där de genom nya erbjudanden och gemensam kommunikation når nya besökare. Nätverket är en kraft som bidrar till bygdens utveckling.

Vy över spa och pool.

Foto: Sätra Brunn.

Hälsodestination Svartådalen håller till i en bygd med spännande besöksmål och vackra natur- och friluftsområden. Företagen inom nätverket breddar utbudet och skapar uppfriskande naturupplevelser, kreativa aktiviteter, harmonisk närvaro och sköna skratt bland både djur, natur och människor. Målsättningen är att fler ska ta del av den källa till kraft och energi för både kropp och själ som finns i bygden.

Samverkan som gett resultat

Genom att skapa ett nätverk med ett unikt och spännande utbud ger det möjlighet till ökad omsättning och nya samarbeten med bygdens resurser som bas. Nätverket präglas av en ömsesidig vilja att bidra till andras framgångar samtidigt som deltagarna utvecklar och stärker sina egna verksamheter. Nätverket är en del av Svartådalens bygdeutveckling och kan därför skapa lokala forum där de delar med sig av erfarenheter för att utveckla fler idéer och erbjudanden. På så sätt är nätverket en kraft som bidrar till hållbar utveckling i hela bygden.

Når nya och fler besökare

Hälsodestination Svartådalen har genom sitt arbete lyckats att nå en ny målgrupp som efterfrågar hälsosamma naturupplevelser. Men i och med att nätverket utöver att marknadsföra de samverkande turismföretagens erbjudanden också inkluderar bygden i stort leder det till att fler människor får upp ögonen för Svartådalen.