Hotell Borgholm - Kalmar

Hotell Borgholm vilar på en lång tradition av gastronomi i världsklass. Hotellet har ett team passionerade servicemänniskor och tillsammans med andra företag spelar de en viktig roll i besökarnas positiva upplevelse av Öland. Hotellet arbetar även för att skapa en attraktiv plats för sina anställda att bo och arbeta på.

Människor äter i en modernt inredd och mysig matsal.

Foto: Hotell Borgholm.

Hotell Borgholm är ett gastronomiskt hotell med prisbelönad restaurang som även lyfter fram allt unikt som Öland har att erbjuda. De välkomnar besökarna till deras tolkning av det bästa Öland har att erbjuda - från den egna örtträdgården till det öländska Alvaret.

En attraktiv plats att bo och arbeta

Men för Hotell Borgholm handlar det också om att få människor som arbetar där att trivas på platsen. På ett kreativt och nytänkande sätt har de påbörjat ett långsiktigt arbete för att få bukt med en kärnfråga inom besöksnäringen, att skapa jobb och få människor att utvecklas och trivas på platsen. Hotellet arbetar tillsammans med många andra aktörer för att skapa möjlighet att verka och leva på Öland även utanför sommartid vilket är kärnan i att långsiktigt bygga en stark produkt med en välmående organisation. Många namnstarka kockar och servitörer har passerat verksamheten på hotellet, där många också har valt att bli kvar och bosätta sig på orten för att sedan själva starta egna verksamheter.

Hela Öland i fokus

Hotellet har en identitet som bygger på det öländska och som tydligt kommuniceras vad gäller menyer, paket, inredning och samarbeten med lokala aktörer. Personalen är ambassadörer som flitigt delar med sig av den information som har byggt verksamheten och alla lokala aktörer som fågelskådare, vandringsleder, kulturella besöksmål, naturupplevelser eller hantverkare, gårdsbutiker och dryckesproducenter är alla med och bidrar till hotellets framgång på samma sätt som hotellet hjälper dem att utvecklas. På ett väldigt oegoistiskt vis har Hotell Borgholm alltid kommunicerat Öland före sitt eget varumärke och det har bidragit till att fler har fått upp ögonen för att besöka ön. Hotellet har också satsat på att ge personalen kunskap genom utbildningar och kontinuerliga studiebesök hos verksamheter på Öland som skapar ett bra ambassadörskap och relationer. Under lågsäsong finns möjlighet för personal att göra praktik i andra verksamheter eller läsa kurser för den egna personliga utvecklingen vilket ytterligare är ett led i fokuset på Hotell Borgholm som arbetsdestination.

Tydligt hållbarhetsarbete

Råvaror såväl som keramik till restaurangen, möbler till inredningen eller sorteringskärl för avfall kommer från lokala företag i närområdet. På så vis bygger hotellet starka band till platsen och är en del i den lokala utvecklingen som får fler att växa och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt på ett hållbart sätt. Med en tydlig policy kring hållbarhetsfrågor så blir alla anställda en viktig del i att ta ansvar för att utveckla en hållbar verksamhet där besökaren ska kunna turista med så litet miljöavtryck som möjligt.