Destination Järvsö - Gävleborg

Destination Järvsö arbetar med att utveckla bygden med besöksnäringen som verktyg. Genom ett innovativt arbete med att inkludera alla; från skolor till företag och besökare, i sitt hållbarhetsarbete, har de lyckats omsätta ord till handling.

En familj sitter vid strandkanten vid en eld. Kajaker ligger halvt uppdragna på land.

Foto: Destination Järvsö.

Destination Järvsö grundades 2008 och ägs till 100% av det privata näringslivet med uppdrag av näringen att utveckla, marknadsföra och sälja Järvsö som besöksmål. Utgångspunkten är att besöksnäringen är ett medel för att utveckla bygden och de arbetar bland annat genom att:

- Stärka attraktionskraften för Järvsö som destination genom en hållbar utveckling med fokus på besöksnäring.
- Få fler övernattande gäster som återvänder och blir goda ambassadörer.
- Stärka områdets attraktionskraft även för etableringar, investeringar och nyinflyttning.
- Öka tillväxten och sysselsättningen i besöksnäringen och därigenom ökade skatteintäkter.
- Bidra till att boende och besökare har god kunskap om destinationen och dess utbud och därmed blir goda värdar.
- Vårda varumärket Hälsingland.
- All vinst i verksamheten återinvesteras i marknadsföring eller växlas upp i olika utvecklingsprojekt.

En innovativ och hållbar destination

Genom att våga tänka stort och innovativt har Destination Järvsö blivit en motor för besöksnäringen, inte minst när det gäller hållbarhetsarbetet. De har arbetat hårt med att gå från ord till handling. 2016 började de aktivt arbeta med de olika hållbarhetsdimensionerna och i november 2021 blev Järvsö den första destinationen i Norden att bli GSTC-certifierade. GSTC är en global standard för hållbar turism framtagen av FN med utgångspunkt i Agenda 2030. Det innebär ett arbete med att kontinuerligt förbättra sig utifrån 105 kriterier och varje år sker en revision där destinationen granskas.

Destination Järvsö har tagit ett helhetsgrepp i hållbarhetsarbetet och inkluderat allt från skolbarn och lärare, till aktivitetsbolag och besökare i destinationen. De fokuserar på samarbete över gränser med civilsamhället och det offentliga. Ett annat exempel är den gemensamma satsningen på cykling som resulterat i att Järvsö idag är en av Sveriges ledande cykeldestinationer.

Delar aktivt kunskap

Destination Järvsö arbetar systematiskt med kunskapsförmedling till sina medlemmar året runt. De samarbetar med universitet i forskningsprojekt, föreläser på olika utbildningar och nätverk samt har kunskapsutbyte med andra destinationer. Genom GSTC certifieringen sker även internationella kunskapsutbyten.