Lindeborgs Eco Retreat - Södermanland

Lindeborgs Eco Retreat är en grön fristad som vill bidra till något större. Julia och Carl Lindeborg delar gärna med sig av sina kunskaper och klimatsmarta lösningar för att inspirera andra till en mer hållbar livsstil.

Bild inifrån ett växthus med bänkar och bord.

Foto: Malin Lindner.

Lindeborgs Eco Retreat ligger vackert belägen vid sjö och skog utanför Nyköping. Här finns allt från mäktiga ekar, dammar och traditionella slåtterängar till höns, får och odling. Julia och Carl Lindeborg har drivit gården sedan 2012 med en önskan att göra positiv skillnad för både människor och miljö.

Verksamheten är en del av en levande ekologisk gård på 74 hektar. I centrum på gården står den hundra år gamla Ekoladan, som är ombyggd med hållbara och naturliga material i samarbete med White Arkitekter. Ladan rymmer möteslokal, rum och ekosviter samt bastu med milsvid utsikt över Hallbosjön. I gårdsrestaurangen alldeles intill får gästerna uppleva hållbara måltider från jord till bord.

Allt på gården utgår från verksamhetens kärnvärderingar:

  • Nettopositiv skillnad – ringar på vattnet som når långt bortom gård och retreat
  • Kvalitet med hjärta – leva närvaro, omtänksamhet och professionalism
  • Nyfiket entreprenörskap – prova nya outforskade vägar, våga

Innovativa lösningar för ett minskat klimatavtryck

Lindeborgs Eco Retreat arbetar på flera sätt för att minska sin klimatpåverkan. När gården renoverades använde de sig av naturmaterial som gett en hållbarhets- och kvalitetsstämpel. Ett annat exempel på deras klimatsmarta lösningar är den levande vattennäringen. På ett helt biologiskt sätt hjälper växter och mikrober till att rena vattnet på gården. Det mynnar sedan ut i en damm full av liv.

Ju mer Lindeborgs Eco Retreat värmer sina byggnader, desto mindre koldioxid släpper de ut i atmosfären. I Ekoladan sker till exempel uppvärmningen med hjälp av en så kallad pyrolysprocess. Biomassa från skogen producerar värme och biokol. Den koldioxid som träden sugit upp ur luften blir kvar i kolet som sedan blir en kolbank i deras odlingar. Genom denna teknik så är en vistelse hos Lindeborgs Eco Retreat klimatpositiv och minskar gästens koldioxidavtryck.

Vill skapa positiva ringar på vattnet

Företaget delar gärna med sig av sina kunskaper för att inspirera andra till en mer hållbar livsstil. Gården har bland annat varit med i UR:s serie Klimatkampen. Förutom att sprida kunskap vill Lindeborgs Eco Retreat också ge lugn och harmoni till sina gäster. Tanken är att glada och harmoniska människor sprider positiva ringar på vattnet även utanför deras gård.

Förutom detta är gården en plats där andra aktörer kan träffas och skapa aktiviteter. Lindeborgs har en hel del samarbetspartner som hjälper dem att förädla deras livsmedelsprodukter. Alla som samarbetar med Lindeborgs får i sin tur en attraktiv och hållbar plats att verka på. Samtidigt skapar de lönsamma affärer med konkurrensfördelar inom hållbarhetsspektrumet.