Årets ciceron i besöks­näringen

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och BFUF delar gemensamt ut forskarpriset – Årets ciceron i besöksnäringen.

Priset på 100 000 kronor premierar en aktuell doktorsavhandling till nytta för besöksnäringens företag, som med kunskap och insikt leder näringen framåt och bidrar till en positiv utveckling och en hållbar turism i Sverige.

Magnus Westling är Årets ciceron 2023

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2023, ett stipendium på 100 000 kronor, har tilldelats Magnus Westling vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet för doktorsavhandlingen "Sensory qualities and culinary utility of produce: a path towards sustainable gastronomy".

Magnus Westling

Magnus Westling

Juryns motivering lyder:

Magnus Westlings forskning och avhandling visar vägen mot en hållbar gastronomi med större sensorisk variation och kvalitet. Angreppssättet är att lyfta fram potentialen hos grödor och djurraser som kommit i skymundan och låta detta utgöra grunden för framtida råvaruval där den biologiska mångfalden premieras och som samtidigt erbjuder en unik gastronomisk upplevelse. Globala och nationella matsystem har en betydande klimatpåverkan. Magnus forskning visar på svensk besöksnärings potential att bidra till hållbar mat, biologisk mångfald och njutning.

Vad betyder Ciceron?

Vägvisare, ledsagare, guide. Person eller beskrivning som leder eller visar andra vägen genom ett område, eller beskriver hur man går tillväga med något särskilt. Person som har till yrke att föra omkring besökande främlingar o. tillhanda dem med upplysningar vid beseende af (anmärkningsvärda) byggnader, muséer, konstsamlingar o. d. eller särskildt besökta (natursköna) trakter. (SAOL, SAOB).

Kontakt

Stina Algotson

Vd, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

stina@bfuf.se