Stora turismpriset 2023

Stora turismpriset delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen. I år delas priset ut för 30:e året i rad!

Aurora Safaris har utsetts till vinnaren av Stora turismpriset 2023. Det norrbottniska företaget hyllas för sitt bidrag till att sätta Sverige på världskartan.

Motivering till vinnaren av Stora turismpriset 2023

På ett innovativt och hållbart sätt erbjuder Aurora Safaris arktiska upplevelser som sätter Sverige på världskartan. På ett extraordinärt sätt har de fått med sig hela bygden i en gemensam utvecklingsresa med många vinnare. De är en sann förebild och inspiration för andra företag.

Vinnare av Stora turismpriset 2022 var Pater Noster

Vinnare av Stora turismpriset 2023 Aurora Safaris. På bild: Jonas Gejke och Naila Sher. Fotograf: Peter Jönsson

Årets nominerade arbetar målmedvetet med att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt. De har även fokus på att inspirera och sprida kunskap om hållbarhet, både till andra företag och besökare. Det kan handla om allt från klimatförändringar, lokalproducerad mat, biologisk mångfald till hur man utvecklas som arbetsgivare åt de yngre generationerna, säger Katrien Vanhaverbeke, ordförande för Stiftelsen for kunskapsfrämjande inom turismKatrien Vanhaverbeke, ordförande för Stiftelsen for kunskapsfrämjande inom turism.

Årets pris delas ut enligt nedan kriterier.

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.