Stora turismpriset 2023

Stora turismpriset delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen. I år delas priset ut för 30:e året i rad!

Vinnare av Stora turismpriset 2022 var Pater Noster

Vinnare av Stora turismpriset 2022 var Pater Noster

Årets nominerade arbetar målmedvetet med att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt. De har även fokus på att inspirera och sprida kunskap om hållbarhet, både till andra företag och besökare. Det kan handla om allt från klimatförändringar, lokalproducerad mat, biologisk mångfald till hur man utvecklas som arbetsgivare åt de yngre generationerna, säger Katrien Vanhaverbeke, ordförande för Stiftelsen for kunskapsfrämjande inom turismKatrien Vanhaverbeke, ordförande för Stiftelsen for kunskapsfrämjande inom turism.

Årets pris delas ut enligt nedan kriterier.

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.