Äventyrsgruvan Tuna Hästberg - Dalarna

Äventyrsgruvans unika och mäktiga upplevelser 80 meter under jord lockar besökare från när och fjärran. Passion, kreativitet och målmedvetenhet har gett platsen ett nytt liv och Dalarna en reseanledning av världsklass. En övergiven gruva har omvandlats till ett blomstrande och hållbart besöksmål.

Gruvan i den lilla byn Tuna Hästberg lades ner 1968, kvar i berget finns åtskilliga kilometer med tunnlar, jättelika brytrum och lämningar som skvallrar om en svunnen storhetstid. 2011 invigdes det som idag kallas Äventyrsgruvan. Verksamheten har expanderat varje år och gruvan är öppen för besök året om. Med stor passion för att ge platsen ett nytt liv och samtidigt lämna gruvmiljön så orörd som möjligt har unika aktiviteter och storslagna upplevelser tagit form.

Många storslagna upplevelser

Gruvan besöks av både fritidsresenärer och affärsgäster, individuella och grupper, nationella och internationella gäster. Alla besök sker med guider som förmedlar berättelser som skapar respekt för platsens industrihistoria och människorna som arbetade där. Besökarna får också veta hur de ska uppföra sig i gruvan, visionen är att gruvan ska lämnas så orörd som möjligt. För att förhöja upplevelserna på såväl guidade vandringar som vid scenföreställningar har de satsat på den senaste tekniken med ljudanläggning och en ljussättning som skapar vackra bergrum där de underjordiska sjöarnas klara, turkosa vatten skapar djup och rymd. Gruvan erbjuder aktiviteter som:

  • Underjordisk bastu med bad i kristallklart vatten, ”Gruvfruns basturitual” förmedlar såväl den lokala kulturen som bastukulturen.
  • Äventyrsturer med klättring Via Ferrata, underjordiska leder samt hängbro och zipline.
  • Vandringsturer i den torrlagda delen av gruvan
  • Mäktiga scenupplevelser med magisk akustik, magnifik ljussättning och eldshow. Kulturevenemang, produktlanseringar, filminspelningar, musikvideos, konserter och luciafirande.
  • Dykning erbjuds i den vattenfyllda delen av gruvan
  • Konferenser och möten

Ett innovativt arbete

Att tänka utanför boxen är vardag och ett måste för gänget som byggt alla gruvans konstruktioner. Varje steg behöver vara väl genomtänkt utifrån säkerhetsaspekter, logistiskt genomförbart, kostnadseffektivt, hållbart och samtidigt praktiskt och snyggt. Innovativa och snillrika lösningar har krävts för att bygga under jord, med medvetna materialval och egen design. Allt är platsbyggt för hand. Det mesta materialet i bastun kommer från närområdet, till exempel har de tumlat egna bastu-stenar av gruvmalm, som visat sig ha bättre egenskaper än de som finns i handeln.

Hållbarhetens tre dimensioner

Ekonomisk - Genom att renovera och bevara platsen skapar Äventyrsgruvan nytt värde och nya arbetstillfällen för bygden. Reseanledningen skapar affärsmöjligheter för fler i besöksnäringen, genererar övernattningar och restaurangbesök i närliggande städer samt lockar till att uppleva fler aktiviteter i Dalarna.

Social – Äventyrsgruvans ledning söker aktivt samverkan med det lokala näringslivet och med lokala föreningar. Vid evenemang samarbetar de med lokala körer, musiker och musikutbildningar. Äventyrsgruvan tar regelbundet emot praktikanter och arbetar för en inkluderande arbetsmiljö.

Miljömässig - Återbruk är återkommande och material återanvänds på snillrika sätt. Vid inköp av varor och tjänster prioriteras i möjligaste mån lokala leverantörer. För marken ovan jord sker samverkan med Länsstyrelsen genom en skötsel- och underhållsplan för att bevara den unika miljön, nyckelbiotoper, dammar med mera. Ett exempel på hur verksamheten värnar om den biologiska mångfalden och ekosystemet är att i ett område som röjts har de lämnat ett antal naturstubbar och 30 fladdermusholkar som ska få fladdermössen att vilja fortplanta sig och stanna kvar i gruvan. Gruvan har ett styrsystem för att hushålla med sin elförbrukning. Det finns också en vision om att bli självförsörjande på el inom några år genom solpaneler ovan jord.