K-märkt - Stockholms län

K-märkt utvecklar ständigt verksamheten för en hållbar och innovativ restaurangupplevelse som inspirerar och engagerar leverantörer, företag, medarbetare och gäster att göra egna förändringar för att leva ett mer hållbart liv. ”Chefs choice” är ett unikt koncept som räddar mat, föder kreativitet, attraherar arbetskraft och bidrar till en bättre värld.

Bild på en matbuffé

K-märkt ägs och drivs av en kock, en konditor och en kypare – med en gemensam idé om att förvandla råvaror som annars skulle ha slängts till vällagade lunchbufféer. Tillsammans driver de K-märkt restauranger och matcaféer samt eventlokaler på sex platser runt Stockholm. K-märkt driver sina hållbara restauranger utifrån missionen att bidra till en mer hållbar morgondag.

Innovativ produktutveckling

Under pandemin som krävde nya kreativa lösningar utvecklades nya koncept och produkter utifrån devisen ”Kan inte våra gäster komma till oss – ja, då ser vi till att komma till dem”. Bland annat så introducerades framgångsrikt digitala produkter i K-märkts webhandel - restaurangen i molnet, corona-catering med individuella portionsförpackningar, nytt digitalt företagsevenemangskoncept Live & Dine och midsommar- och julbordslådor. Efter pandemin har K-märkt visat på fortsatt innovationsförmåga kring deras ”Digitala produkter” och ”Webhandel”. Ett flertal av produkterna som utvecklades under pandemin finns kvar och nya har tillkommit inom web-handelsutbudet. Exempel på det är kakogram, säsongsprodukter och K-märkts merchandise-produkter.


Sprider kunskap om bland annat matsvinn

Det ingår i K-märkts affärsidé att sprida kunskap om hållbar restaurangdrift. Företaget ägnar en del av sin arbetstid åt att föreläsa och inspirera andra i branschen. De berättar utifrån sin långa erfarenhet hur tankar ”utanför boxen” lett till både bra affärer och planetvänligare matupplevelser. K-märkt håller även i kurser hos bland annat Restaurangakademien, där de delar med sig av sitt koncept och metoder för att minska matsvinnet i köket. Ett annat exempel är K-märkts nya policy för specialkost, ett område som ofta leder till ökat matsvinn.

K som i konstigt!

Följande fyra principer i K-märkts verksamhet ger tillsammans en hållbar restaurangupplevelse.

- Hur konstigt K-märkt köper in sina råvaror och hur det bidrar till hållbarhet genom att använda resurser som finns tillgängliga på marknaden. Leverantören levererar det som de vill bli av med och K-märkt tar hand om, ”räddar”, problemprodukter som inte går att sälja, vilket minskar leverantörernas matsvinn.

- Hur konstigt K-märkt lagar maten varje dag på sina restauranger och hur det bidrar till hållbarhet. Gästen vet inte vad hen ska äta, kocken vet inte vilken mat hen ska laga, ”ingen meny” möjliggör hållbar och kreativ matlagning och K-märkt lagar a la minute istället för i förväg och har på så sätt koll på när lunchkön börjar minska.

- Hur K-märkt serverar maten på ett konstigt sätt då de serverar lunchbuffén bak och fram genom att börja med tillagade gröna rätter och avsluta med proteinkällorna. På så sätt hjälper, påverkar, K-märkt gästerna att förändra sina beteenden genom att äta mer grönt och mindre protein.

- Hur konstigt K-märkt tar betalt genom att gästerna väger sin mattallrik. K-märkt var första restaurangen i Sverige att ta betalt efter vikt vilket både är rättvist och minskar matsvinnet.

K-märkt är bland de första företag som går skarpt med en lösning (Panter) på hur de ska hantera krav på flervalsalternativ och återanvändbara förpackningar som blir lag under 2024. K-märkt arbetar också med att rädda engångsförpackningar som annars skulle ha hamnat på soptippen. K-märkt kastar heller inte kantstött porslin i onödan utan målar det med guld och ger porslinet ett extra förlängt liv. Hållbarhetsambitionerna är betydande och K-märkt strävar mot än högre mål och att få fler att anamma deras principer. Som ett kvitto på att de verkligen har varit med och skapat förändring så är målsättningen att vara med på tacklistan när man gör en summering av Agenda 2030.

Tar hand om sin personal

Besöksnäringens största utmaning efter pandemin är kompetensbrist och tillgång på arbetskraft. K-märkt har dock varken innan, under eller efter pandemin haft svårt att rekrytera eller behålla personal. Anledningarna är flera men redan från början bestämde de sig för att personalen är restaurangen viktigaste resurs och att de måste ha en målmedveten personalvård. En strategi är att se till att arbetet går att kombinera med familjeliv. Tyngdpunkten på verksamheten är dagtid och vardagar. De har infört ”Swap week”, som handlar om att testa varandras yrken, en diskare vid espressomaskinen, en kock i disken och konditorn i kassan. När K-märkt har jobb-bytarvecka upptäcker de anställda utmaningen i jobbarkompisarnas arbete. Det ger förståelse och respekt för varandras sysslor och de förstår att alla behövs för att det ska vara en fungerande restaurang.

De har även startat K-märkt Academy, en egen utbildning där de introducerar och lär upp ungdomar till branschen. De får börja i garderoben för att därifrån genom internutbildning och faddersystem lära sig mer och kunna avancera i arbetsuppgifter och ansvar. Många kockar ser det också som en kreativ utmaning att få skapa nya rätter varje dag med deras unika koncept och arbetssätt ”Chefs Choice” som drar till sig arbetskraft.