Österlen Spring Trail - Skåne

Österlen Spring Trail kombinerar miljö och hållbarhet med hälsa och folkfest. Besökarna får uppleva attraktiva Österlen utanför den vanliga intensiva turistsäsongen.

Österlen Spring Trail bjuder på vackra bansträckningar - från Christinehofs Ekopark, genom skånska bokskogar och längs med Verkeån, från Simrishamn utmed kusten och över Österlen böljande landskap. Deltagarna springer på befintliga vandringsleder, förbi och genom historiska byggnader. Loppet arrangeras av ADP Sport Events som fokuserar på hållbarhet och platsutveckling. De arbetar holistiskt mot visionen att göra Österlen till en hållbar året runt destination för friluftsaktiviteter. Målet är att arrangera hållbara och inkluderande evenemang som gynnar platsen och dessutom är regenerativa och koldioxidneutrala 2030.

Nationell och internationell samverkan

Från 2015 har Österlen Spring Trail haft en strikt miljöpolicy. Arrangören har varit aktiv och deltagit i att utveckla naturturismen genom exempelvis rundabordssamtal med naturturismföretagen och även påverkat genom ett aktiv deltagande i evenemang som Tankesmedjan för friluftsliv, och på europeisk nivå med ENOS Euromeet. De samarbetar även utanför Sveriges gränser och från och med 2023 ingår de i Green Trail Concept som är ett tre-årig Erasmus+ EU-projekt med mål att skapa en europeisk certifiering för liknande evenemang. Österlen Spring Trail är även delaktig i "Trail By Train Tour" som är ett samarbete med andra arrangörer i Europa med mål att främja tågresande.

Ett hållbart lopp

Med sina 1700 deltagare är Österlen Spring Trail ett ”litet stor-lopp”. På det sättet håller de en värdefull nära kontakt med besökarna. Under evenemangsdagarna får deltagare och övriga besökare ta del av den Österlenska känslan. Viljan att samarbeta med lokala aktörer tvingar arrangören att tänka nytt och innovativt. Exempelvis har satt de trenden för trä-medaljer. Med stor målmedvetenhet vill arrangören alltid förbättra och minska evenemangets miljöavtryck. Under årets trail-lopp kunde deltagarna välja bort medaljen och istället plantera ett träd, vilket 56 procent av deltagarna valde att göra. För att minska utsläppen erbjuder Österlen Spring Trail busstransport från Malmö och olika möjligheter till samåkning.