Alma Löv Museum - Värmland

Alma Löv Museum är en unik kulturdestination på landsbygden som lockar människor långt bortom Värmlands gränser. Här lämnas ingen oberörd. Det är en smältdegel för alla sinnen med många olika uttryck inom konst, dans och musik där även platsen spelar en viktig roll.

Sedan 1998 har museet varit en plattform för konstnärer från olika länder och bakgrunder, som med små medel strävar efter hög konstnärlig kvalitet. Museet är en fristad där konsten får en nära relation och interaktion med publiken. Det är en plats för eftertanke, nya perspektiv, och provokation. Det är en mötesplats och experimentverkstad där besökaren möter en mångfald av konstformer, från måleri till installationer, musik och dans. Utställningarna varierar i tematik och uttryck.

En mångfacetterad verksamhet

Från att ha riktat sig till en smal publik har museet utvecklats till en mångsidig konstdestination som lockar en bred och varierad publik. De kombinerar konst med musik och dans, där vinterscenen Sjösala tillkom för några år sedan samt Gunnerudsgårdens konstnärsresidens – där konstnärer från olika länder bidrar till internationaliseringen av platsen. Verksamheten inkluderar även en skaparverkstad för barn. De har skapat en innovativ och unik upplevelse och blivit ett självklart besöksmål i Värmland.

Ökad attraktionskraft för Sunne

Kulturen är en viktig del av besöksnäringen, inte minst i Värmland. Genom sitt arbete öppnar Stella Broos upp för en ständig dialog kring hur konst och kultur ska utvecklas på ett hållbart sätt och hur det kan utveckla människor. Här möts och öppnas sinnen för vad konst kan vara och betyda. Alma Löv Museum har skapat fler möjligheter för hållbar konst på landsbygden, vilket vanligtvis förknippas med större städer. Detta har inte bara öppnat upp för nya arbetstillfällen utan också främjat tillgängligheten till konst. Vilket i sin tur lockat en mångfald av kulturarbetare till Värmland och stärkt Sunne. Det visionära och långsiktiga arbetet som gjorts har förvandlat Alma Löv Museum till en omtalad kulturdestination på landsbygden.