Körbärsgården - Gotland

Körbärsgården är ett besöksmål som bidrar till att stärka besöksnäringens roll i samhället genom att vara en plattform för lärande om hållbarhet. De bidrar till att fördjupa kunskap och medvetenhet om jordens ändliga resurser genom det konstnärliga arbetet. En föregångare som inspirerat och banat väg för flera att arbeta cirkulärt.

Körsbärsgården från trädgården omgiven av konsthall och flygel. I fonden skulpturer av Tage Andersen, Sivert Lindblom och Lars Olof Loeld

Körsbärsgården från trädgården omgiven av konsthall och flygel. I fonden skulpturer av Tage Andersen, Sivert Lindblom och Lars Olof Loeld

Körbärsgården är en plats på södra Gotland för samtidskonst, arkitektur, musik, teater, dans och litteratur, ett utvecklingscentrum för konstupplevelser. De skapar en berikande upplevelse som påverkar alla sinnen och som utmanar vaneseendet och ger besökarna möjlighet att stanna upp och reflektera. En plats i samklang med naturen och med hållbarhet som grundidé. Här finns både en konsthall, skulpturgalleri, paviljonger och skulpturpark.

Plattform för lärande om miljö

Körbärsgården har en stark pedagogisk inriktning, särskilt när det gäller att involvera barn och unga. Genom Barnens Konstverkstad om somrarna och samarbeten med pedagog, forskare och konstnärer under vintern i skolorna ökar de kunskapen om klimatsmart livsstil och miljömedvetenhet bland barn och unga med hjälp av fantasi och kreativitet. De har även skapat utställningar som belyser miljöfrågor och klimatförändringar för att sprida kunskap och involvera besökarna i diskussioner om dessa ämnen. Körbärsgården har därmed inte bara utvecklat en hållbar verksamhet utan också aktivt bidragit till att stärka besöksnäringens roll i samhället genom att vara en plattform för lärande och medvetenhet. Genom samarbeten med Bergmancenter, Romateatern och andra kulturella verksamheter runt om på ön stärker de kulturen från Fårö i norr till Hoburgen på Gotlands sydspets. De främjar därmed kulturens och besöksnäringens positiva påverkan på samhället som helhet genom platsutveckling.

Hållbarhet – ingen konst för Körsbärsgården

Körbärsgården är ett utmärkt exempel på ett hållbart besöksmål. De har sedan start varit en stark röst och föregångare gällande klimat och miljöarbetet på Gotland och har inspirerat och banat väg för flera aktörer att arbeta cirkulärt. Med investeringar i förnybara material, klimatsmarta utställningsbyggnader och alternativa energikällor har de fungerat som en testbädd för eko-arkitektur (byggnader, energisystem, vattenförsörjning och återvinning).

Körbärsgården är omgivet av marker med naturbete och reservat och därför är det självklart för verksamheten att också anläggningen ska vara klimatsmart. Konsthallen, restaurangen och elbilsladdarna drivs av solpaneler. De sparar på vattnet med hjälp av mulltoaletter och vattensnåla maskiner i restaurangköket. I trädgården samlas regnvatten upp till bevattning. Köksavfallet komposteras med kvistar, löv, ogräs och tillsammans med de biologiska toaletternas avfall blir det till mull i de egna odlingarna.

Genom dessa åtgärder visar Körsbärsgården att de tar hållbarhet på allvar och arbetar målmedvetet för att minska sin miljöpåverkan och minimera sitt ekologiska fotavtryck. De arbetar också med att öka medvetenheten om miljöfrågor genom sina utställningar och projekt. Framför allt med att inkludera barn och unga genom pedagogiska projekt och kurser som främjar kreativitet och medvetenhet om klimatfrågor.