Matresan - Örebro län

Att utveckla en matmarknad till en matresa blev en framgång för Matresan vars syfte är att bygga relationer mellan konsumenter och mat- och dryckesproducenter. Med mottot ”Tillsammans” har producenterna utbildats i gårdsförsäljning och besökarna fått upptäcka platser som de aldrig annars skulle besöka.

Livsmedelsprodukter

Matresan har sedan 2019 årligen välkomnat runt 30 000 besökare till Örebro län under en helg i september. Ett evenemang där gårdarna, restaurangerna och andra måltidsaktörer öppnar upp sina portar för besökare som får möjlighet att göra en matresa på ett 100-tal platser i länet.

Enklare och populärare arrangemang

Genom att utveckla en matmarknad till en matresa där kunderna istället besöker producenterna skapades ett evenemang som både blev enklare att arrangera och enklare för producenterna att delta på. Ett evenemang där besökarna samtidigt fick möjlighet att uppleva mer av Örebro län och upptäcka nya platser. För arrangören läggs mycket av jobbet över på producenterna. De behöver inte planera ett marknadsområde, söka tillstånd och annat som hör till en traditionell marknad. Kostnader och arbetsinsats är därmed lägre och resultatet i många avseenden mer populärt än en traditionell marknad. Matresan hade redan från premiäråret fler besökare än matmarknaden.

Ökad samverkan

Bakom evenemanget står krögaren Davide Lindqvist som bland annat driver Krogen som inte finns och matgrossisten Richard Ekbom. ”Tillsammans” har blivit ett nyckelord eftersom Matresan blivit något större än traditionella evenemang då det engagerar en hel region och gynnar alla som är med. Det är allas angelägenhet att lyfta arrangemanget, det totala ansvaret sprids på flera och därmed ökar engagemanget. Deltagande producenter har blivit bättre på samverkan och för varje år blir det tydligare med små kluster där de lär av varandra. Tillsammans skapar de ett fantastiskt arrangemang med fokus på värdskap till besökaren.

Hållbarhetens tre dimensioner

Ekonomisk hållbarhet - Att göra om en marknad till en matresa blev ett kostnadseffektivt sätt att genomföra ett stort arrangemang som engagerar många, men som inte kräver så mycket arbete centralt.

Miljömässig hållbarhet - En naturlig ekologisk hållbarhetsdimension är fokuset på lokalproducerad mat och dryck. Då producenten får visa upp sin gård skapas en bättre förståelse för vad som faktiskt krävs för att få matvarorna på bordet och vad är det som gör att lokalproducerat (och ofta ekologiskt) kostar mer än massproducerade importerade matvaror. Något som i sin tur bidrar till att öka sannolikheten att människor väljer lokalproducerat, vilket gynnar såväl landsbygd som miljö. Ett annat perspektiv handlar om att skapa förutsättningar för en högre självförsörjandegrad i Sverige.

Social hållbarhet - I och med Matresan har det blivit enklare och mer inkluderande för producenter, restauranger och måltidsaktörer att delta vilket gynnar både gemenskap och samverkan. Matresan har bidragit till att en del av aktörerna deltar i kluster för att stötta och sprida varandras produkter.

Matresan