Borkhult Lapphem - Östergötland

Systrarna Matilda och Elisabet drömde om ett kulturhus på landet. En plats för mat, musik, konst och skratt. Drömmen blev verklighet. Borkhult Lapphem är ett lysande exempel på att förgylla det som finns, att utgå ifrån platsen och att på innovativa sätt bygga produkter utifrån det.

Våffelcafé, pensionat, kurser i allt ifrån trädbeskärning till måleri, konserter och utställningar samsas på Borkhult Lapphem. Systrarna styr verksamheten med varm och stadig hand i kulturens tecken och vurmar för att hålla både Borkhult och hela bygden levande. De utvecklar och tänker nytt med nya affärsben som en musikscen, utbildningar och ”göra ingenting”-produkter. En mångfacetterad verksamhet som fångar samtidens behov av stillsamhet och upplevelser, och som hela tiden fortsätter att utvecklas

Hållbart företagande

Borkhult Lapphem arbetar aktivt för en levande landsbygd, hållbart företagande och lokala nätverk. De samverkar med andra aktörer lokalt och bidrar genom sitt engagemang, sitt nytänk och sin samverkansvilja till att utveckla besöksnäringen i hela regionen. De engagerar sig i lokalföreningar, sprider kunskap och håller kurser om kulturarv, hantverk och natur. Det är ett långsiktigt hållbart företag med egna resurser, som investerar småskaligt, utifrån platsens möjligheter och sina egna intressen för natur och kultur.

Mer om Borkhults verksamhet Länk till annan webbplats.