Stora Coop Visby - Gotland

Stora Coop Visby är mycket mer än en matbutik. En modig aktör som utmanar idén om vad en livsmedelsbutik är och kan vara. Med en inspirerande och innovativ marknadsföring levererar de en upplevelse utöver det förväntade till gotlänningar och besökare året om.

En anställd spelar banjo vid charkdisken i butiken.

Foto: Stora Coop Visby

Stora Coop i Visby har blivit en destination och besöksmål som lockar både gotlänningar och besökare. Deras engagemang inom besöksnäringen kopplas tydligt till insikten om att 45 % av deras omsättning kommer från besökare. De drar till sig alla som vill handla lokalproducerat och närodlat och för de som vill ha en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Ledorden är ”Bäst på lokalproducerat, glädje, bemötande, delikatesser och vinylskivor”. Stora Coop Visby är rock n’ roll hela vägen. En utmanare med besökare som åker till destinationen som en viktig del av sin semesterupplevelse.

Modiga och nytänkande

Stora Coop Visby utmärker sig med en nytänkande marknadsföring. Till skillnad mot många andra butiker arbetar de med att kommunicera och aktivera målgrupper, inte bara på Gotland utan också runt Stockholm-Mälardalen, Kalmar och Västervik. Butiken arbetar med anslaget ”Välkommen till drömmarnas ö” och ”Upplev Gotland i matform” med långt fler kommunikativa värden än bara priserbjudanden. De har ett eget skivbolag, Coop Records , med egna utgivningar och LP-skivor samt en vinylavdelning i butiken som även säljer egna produkter och kläder. Vinylavdelningen håller hög klass och har blivit en reseanledning för musikintresserade som kommer till Gotland. Tillsammans med Coop Gotland har de skapat en egen rockfestival för att ge tillbaka till lokalsamhället och för att locka till reseanledningar under lågsäsongen i december. Kvalitativa konserter med både osignade och signade artister utgivna på eget bolag, uppträder i butiken

Arbetar aktivt med alla dimensioner av hållbarhet

Affärsidén bygger på ett starkt samhällsengagemang där hållbarhetsaspekterna är i fokus. Stora Coop jobbar på ett målmedvetet sätt med att hitta nya lösningar för en hållbar verksamhet. Nedan är några exempel på hur de arbetar med de tre aspekterna av hållbarhet.

Miljömässigt har Stora Coop gått från 120 ton avfall 2018 till beräknat 7 ton 2022 och har som mål 2024 att vara nere på 1 ton. Detta har främst uppnåtts genom inköp av en mullmaskin som mal ner matrester, frukt och grönt till värdefull näring som sedan säljs i butiken. Stora Coop blev kontaktade av en producent av alkohol som behövde kolhydrater till sin produktion och nu bidrar även brödrester till ett minskat svinn, gotlandstillverkad handsprit som finns till försäljning i butiken och en Vodkaprodukt som säljs på Systembolaget. Inom 3 år är målsättningen att minska plasten i förpackningarna med 50%. Som enda butik i den nationella Coopkoncernen beslutade sig Stora Coop Visby för att enbart sälja gotländskt och svenskt kött 2018. Det resulterade i ett radikalt beslut som blev både hyllat och omdiskuterat.

Social hållbarhet - genom sitt välutvecklade och inspirerande hållbarhetsarbete har arbetsgivarvarumärket stärkts och attraherar kompetens från flera delar av det gotländska besöks- och näringslivet. Det gör att kunskaps- och servicenivån är hög bland de anställda. För att personalen ska må bra och skapa en vi-känsla har gamla hierarkier slipats ner och gemensamma personalsatsningar gjorts med övriga Coopbutiker på ön. Ett exempel är att på golvet har de anställda en egen ”Hall of fame” med sina namn i stjärnor klistrade på golvet. För att påminna dem själva och andra om vilka stjärnor de är. Stora Coop vill ge förutsättningar för att personalen vidareutvecklas, stannar kvar, täcker upp för varandra mellan butikerna och provar nya arbetsuppgifter.

Ekonomisk hållbarhet - Stora Coop Visby är ett föredöme och visar att det är lönsamt att jobba hållbart. För femte året i rad är de den Coopbutik som ökat mest i omsättning i Sverige och de är en viktig aktör i det Gotländska besöks- och näringslivet. Tillsammans med en bonde från Lilla Bjers säljer de plantor från en vagn strax utanför entrén genom tillitsbaserad försäljning. Det vill säga att ingen tar betalt utan de litar på att kunderna swishar rätt summa när de plockar hem sin påse. Det i sin tur stärker ytterligare bandet mellan butikens besökare och känslan av Gotland, där gårdsbutiker sedan länge brukat en liknande betallösning.