Arctic Bath - Norrbotten

Arctic Bath har med det banbrytande arktiska utebadet, satt destinationen Swedish Lapland och resmålet Sverige på den internationella SPA-kartan. De har utvecklat en internationellt efterfrågad upplevelse, baserad på den arktiska livsstilen och vinterbadarkulturen.

Arctic Bath är ett unikt spa-hotell med en flytande huvudbyggnad i form av ett timmerbröt inspirerad av Luleälvens historiska flottningsera.

Foto: Karin Lundin.

Arctic Bath är ett unikt spa-hotell med en flytande huvudbyggnad i form av ett timmerbröt inspirerad av Luleälvens historiska flottningsera. Sex flytande hotellrum omger huvudbyggnaden och på strandbrinken finns ytterligare sex hotellrum med panoramafönster i två våningar. Det är inte ett lyxhotell i bemärkelsen femstjärnigt, då anläggningen saknar vissa funktioner för det, men däremot levereras en femstjärnig upplevelse.

Hållbarhet i fokus

Arctic Bath bidrar till att skapa nya jobb och växande företag i hela bygden. De arbetar aktivt för att minska klimat- och miljöbelastningen och de flesta varor och tjänster levereras av närliggande företag. Det hållbara och lokala genomsyrar verksamheten ända från idégenerering, genom hela byggprocessen, till driften och inköp av råvaror. Ett exempel är att de nu arbetar för att i arktiskt klimat kunna odla grönsaker och rotfrukter i egen trädgård för självförsörjning. Ett annat att de har egen laddstation för elbilar och inför säsongen har investerat i elskotrar.

En ansökningsprocess till Nature's Best är på gång, i syfte att hållbarhetsmärka verksamheten. Inom destinationen Harads är de också delaktiga i kommunens fleråriga projekt "Harads - världens mest hållbara High End-destination" som involverar besöksnäringsaktörerna, ideella sektorn, invånare, Bodens kommun och idéburna sektorn i ett gemensamt insiktsarbete med syfte till grön omställning, social inkludering och stärkt attraktions- och konkurrenskraft.

Gäster med höga förväntningar

Arctic Bath erbjuder bland annat ett mentorskap för att inspirera andra entreprenörer inom besöksnäringen att sikta högt. Det görs genom ett program för besöksnäringen inom resmålet Swedish Lapland som vill lära sig mer om high-end segmentet. Gästerna kännetecknas här av höga förväntningar och vill helst att de överträffas. Det innebär höga krav på service och exklusivitet. Gästerna betalar mer, men företagen behöver också leverera någonting alldeles extra.

Arctic Bath tar även emot elever från både internationella som nationella aktörer. Utbytet ger inspiration som driver på innovationskraften och möjliggör för kontinuerlig utveckling av verksamheten.