Gunnarshögs Gård - Skåne

Gunnarshögs Gård är ett livsmedelsföretag i framkant som gått från att vara tillverkare av rapsolja till en fullskalig besöksverksamhet. De står bakom ett helhetskoncept som inkluderar besöksnäring, forskning, utbildning, hållbart jordbruk, innovativt företagande och aktiviteter som främjar landsbygden.

Rapsfält och ett par händer som håller i frön.

Foto: Gunnarshögs Gård.

Gunnarshögs Gård har utvecklats från att vara ett traditionellt jordbruk till ett nytänkande livsmedelsföretag med fokus på lärande och hållbarhet. Verksamheten utgår ifrån kallpressad rapsolja från egen odling eller från gårdarna runt omkring, och har kontroll över hela produktionen, från frö till flaska. Med ett brinnande intresse för pedagogiskt lärande och barnen i centrum skapar de upplevelser där gästen får vara medskapare och samtidigt lära sig om rapsens resa. Gunnarshögs Gård erbjuder upplevelser, utbildningar och konferenser där traditionellt jordbruk lärs ut i modern tappning och som bidrar till hälsosamma val.

Bidrar till ett självförsörjande Sverige

Framtidens protein kommer från rapsen. I samarbete med Lunds universitet är de nu i färd med att utveckla ett vegetabiliskt protein av rapskaka. Genom att utvinna protein från rapsens skal och använda det som växer i närområdet, direkt från de svenska rapsfälten, så kan Sverige minska sin import av soja från andra sidan jordklotet. Av den raps som odlas i Sverige är det möjligt att försörja Sveriges befolkning med 50 % av det protein vi behöver. På så vis bidrar man till att minska utsläppen från långväga transporter och gör Sverige mer självförsörjande.

Avfall som värmekälla

Gunnarshögs Gård värnar om miljön och jobbar varje dag med att utveckla verksamheten för att den ska vara hållbar, i stort som smått. Istället för att kassera olja med smakdefekter används den till uppvärmning av verksamhetens lokaler. Innan rapsfrön pressas till rapsolja rensas de rena från ogräsfrö och halm. Avfallet värmer upp verksamhetens lokaler och ger varmvatten året runt. Värmen från ogräsfrön, halm och rapsolja motsvarar ungefär 300 liter diesel – om dagen. Gunnarshögs Gårds hållbarhetsvision inkluderar även framtida livsmedel. Genom besöksverksamheten kan de berätta, fortsätta utbilda och sätta fokus på rapsen roll som framtida livsmedel.

Förmedlar kunskap till barn

Gunnarshögs Gård har sedan många år tillbaka arbetat för att främja lärandet kring var maten kommer ifrån genom att visa hur modernt lantbruk och livsmedelsproduktion fungerar. Här står barnen i centrum. I barnanpassade visningar får sinnena en upplevelse - doften av rapsolja, ljudet av maskinerna, smaken av rapsoljan. På så sätt sås ett frö för intresse för grön näring och vetgirighet kring hur vår mat blir till. Lärandet sker genom att barnen får kallpressa sin egen rapsolja i ett minipresseri, dekorera etiketten och ta med oljan hem tillsammans med rapskakan. Hemma kan de fortsätta utveckla sina kunskaper inom matlagning. Alla barn får nämligen med sig en utmaning hem och det är att laga något gott till sin familj med det man tar med sig från gården.