Naturlogi - Östergötland

Systrarna Josefine och Linnea värnar om och driver Naturlogi i harmoni med skogen. De har under och efter pandemin blivit en stark och hållbar besöksanledning som sänker tröskeln för besökare att ta sig ut i naturen.

Två vilstolar med skinn vid en stuga i skogen.

Foto: Naturlogi.

Utanför Linköping driver systrarna företaget Naturlogi på den gemensamma familjegården Kojtet. Sedan starten 2020 har Naturlogi blivit kända som en lovande ny aktör inom svensk naturturism.

I harmoni med skogen

Att värna om och att driva Naturlogi i harmoni med skogen är grunden som systrarna står på. Därför tar de inte emot fler gäster än vad skogen klarar av. De bedriver verksamheten utifrån förutsättningen att den ska vara hållbar för skogen, för gården och för dem som personer.

Naturlogi lockar varje år besökare till regionen och systrarna utvecklar hela tiden nya och spännande koncept. De har bland annat skapat fler möjligheter till övernattning och förlängt säsongen med Forest, Food & Fire. Vinterkonceptet låter gästerna laga mat över öppen eld med råvaror från den egna gården. Deras skogsrum erbjuder avskilt boende i naturen. Varje stuga har en egen grillplats och gästerna kan köpa matkorgar med råvaror som de sedan lagar själva över öppen eld. De unika stugorna är till stor del byggda av virke från träd som blivit angripna av granbarkborre och som de ändå hade varit tvungna att ta ner. Utöver stugorna finns det en uppskattad naturcamping på gården.

Som ett löfte till besökaren är råvaror, städartiklar och hygienprodukter valda med omsorg och har fokus på naturliga ingredienser. Elen kommer i första hand från deras egen solcellsanläggning. Företaget deltar aktivt i olika nätverk och sammanhang för att visa upp och presentera sin produkt. Naturlogi har det senaste året även mottagit pris som Årets Nytänkare under Visit Linköpings besöksnäringsdag samt gått till final i Visit Swedens samarbete med 360° Eat Guide.