OpenArt - Örebro

OpenArt är en konstutställning som sätter en stark prägel på Örebro. En redan vacker stadskärna förvandlas till ett spännande upplevelserum som förgyller örebroarnas vardag och lockar besökare från när och fjärran.

Färgglada stora bokstäver Openart framför Örebro slott.

Foto: Elin Johansson.

OpenArt har arrangerats åtta gånger sedan 2008, vartannat år fylls Örebros gator och torg av konstverk skapade av konstnärer från hela världen. I år inkluderades även konststaden Kumla i evenemanget. Men OpenArt handlar inte bara om att betrakta konsten. Under sommaren arrangerades olika sorters guidade visningar, konstnärssamtal, workshops, skaparverkstäder, performances och flera aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Inspirerar och sprider kunskap

Att sprida kunskap är en viktig del av OpenArts verksamhet. Här står barnen i fokus och målsättningen är att uppmuntra och utveckla barn och ungas kreativitet och delaktighet. En rad olika programpunkter har som syfte att få de yngre att uppleva konsten med flera sinnen, höra mer om konstnärerna och konstverken, samtala om konsten och inspireras till eget skapande.

Den pedagogiska verksamheten erbjuder en skaparverkstad för alla åldrar. Konstpedagoger håller i konstvisningar för familjer, förskolor, skolor och fritids. Lärarhandledningar finns tillgängliga med ett urval av konstverk för pedagoger som på egen hand vill gå med sina elever.

Arbetar klimatsmart

OpenArt arbetar för att minska klimatavtrycket både under planerings- och utställningsår. Hållbarheten står i fokus vid urval av idéer, material och planering. Samtidskonsten har dessutom en roll i att medvetandegöra frågor om bland annat klimatet, vilket flera av konstverken både i år och tidigare år visat exempel på.

Genom åren har OpenArt samarbetat med hundratals konstnärer, från lokala förmågor till internationella storheter. De klimatkompenserar för alla flygresor och ser till att resorna sker så klimatsmart som möjligt. OpenArt har även ett nära samarbete med klimatuppropet We don’t have time.