Aurora Safaris - Norrbotten

10 år med ständig innovation av internationellt gångbara arktiska upplevelser har gjort Aurora Safaris relevant för den globala nyfikna upptäckaren och turoperatörerna som säljer det Arktiska Sverige. Företaget har dessutom fått med sig hela bygden i en gemensam utvecklingsresa med många vinnare.

Norrsken över snötäckt öppet landskap

Aurora Safari Camp startade som världens första Arktiska vinterglamping och firar nu 10 år. Verksamheten har utvecklats till att omfatta tre naturnära lodger samt en rad arktiska natur- och kulturupplevelser. De erbjuder nu världens första Arktiska luftballongfärder, där gästen färdas ljudlöst över det frusna vinterlandskapet i Råne Älvdal, ett koncept importerat från nationalparken Masai Mara i Kenya. Nytt för vintersäsongen är att gästerna kan boka in en vardagsmiddag hos lokalbefolkningen istället för att äta på lodge-restauranger. Serveras det korv och makaroner den dagen så är det den menyn som gäller.

Täta och viktiga samarbeten

Aurora Safaris har varit med och formaliserat företagsklustret Arctic Getaways som koordinerar sig och företräder varandra i olika affärssamarbeten, gör gemensamma marknadsaktiviteter, representerar varandra vid sales-calls, mässor samt delar på personalresurser för att kunna ha året-runt-anställningar. De har även varit med och startat och är delägare i Arctic Inbound som paketerar och säljer resor till hela det Arktiska Europa (Finska Lappland, Nordnorge och Swedish Lapland) till samma småskaliga high-end gästsegment. De har även byggt upp ett lokalt nätverk av lokalbefolkning som guider i den lokala Arktiska kulturen och naturen. Verksamheten är idag en ”sweet spot” för världens resejournalister och har ett omfattande nätverk av internationella turoperatörer som paketerar och säljer verksamhetens olika delar. Aurora Safaris har under sin verksamhetstid skapat rubriker i internationell press och starkt bidragit till den attraktiva Sverigebilden och hela resmålet Swedish Lapland.

Kunskap till både besökare och lokalbor

Företaget ser till att besökarna reser hem med nya kunskaper, färdigheter och vänner. Samtidigt som de ser till att lokalbefolkningen lär sig mer om besökarnas efterfrågan, drivkrafter och behov samt om potentialen med internationell turism. De uppmuntrar till att se möjligheter för att använda den unika platsen som resurs för utveckling av nya affärsidéer och företagande kring arktiska natur- och kulturupplevelser. De deltar aktivt i olika utvecklingsinitiativ för att stärka både resmålet Råne Älvdal samt resmålet Boden och delar i olika sammanhang med sig av sina praktiska exempel på lyckad integration, attraktion och kompetensförsörjning.

De föreläser på nationella, regionala och lokala turismutbildningar inom ekoturism, natur- och kulturturism och internationella affärer, där ägaren Jonas delar med sig av erfarenheter både från karriären i Kenya i 25 år men även från nuvarande verksamhet. De lyfter fram turismens potential och internationella miljö i syfte att inspirera fler unga att stanna kvar i länet och välja besöksnäringen som yrke.

En hållbar och levande landsbygd

Aurora Safari har lyckats bygga upp en verksamhet med kapacitet att vara beständig över tid och med ett ansvarstagande som både levererar direkta resultat i företaget och den omgivande bygden. De skapar förutsättningar till en levande landsbygd där Råne Älvdal är en plats som bibehåller samt attraherar nya invånare att bo, leva och verka på. Verksamheten ger upphov till en växande lokalekonomi genom att inköp av både varor och tjänster i mesta möjliga mån sker av lokala företag eller föreningar.

Företaget fortsätter utvecklas i enlighet med ekoturismens principer kopplat till platsens urbefolkning. De erbjuder möten med samiska renskötande familjer inom Råne Älvdal som ges möjlighet att lära besökare om sin kultur, traditioner, liv och leverne. De samiska turismentreprenörerna är en självständig del av resmålets företagskluster och är en aktiv underleverantör till flera naturnära lodger inom resmålet.

Företaget har erhållit hållbarhetsmärkningen Nature’s Best Sweden.