Tillväxtverket

Beräkningshjälp – över 25 anställda

I ansökan ska det skickas in uppgifter om varje anställd. För att underlätta för företag med fler än 25 korttidsanställda har vi tagit fram beräkningshjälp i Excel som ni kan fylla i och bifoga till ansökan. Det går dock bra att använda webbformuläret om du föredrar det. Du kan inte använda en egen Excel utan måste välja mellan den som Tillväxverket tagit fram eller webbformuläret.

Det går inte längre att ansöka om korttidsstöd

Sista dag att söka stöd till korttidsarbete för perioden juli–september var 30 november.

Gör så här:

  • Spara ner den beräkningshjälp du ska använda till din dator och öppna den sedan i Excel (från 2010 eller senare), alternativt i Google Sheets. Filen fungerar tyvärr inte så bra i mobila enheter. Den kan fungera i andra kalkylprogram, dock med begränsad funktionalitet.
  • Fyll i uppgifter och spara.
  • Bifoga filen i avsnittet Sök stöd för korttidsarbete och kompetensinsatser i Min ansökan när du ansöker om stöd.

Observera att vi har en gräns om 1000 rader per fil, om företaget har fler än 999 anställda behöver du använda flera filer. Har du flera filer du vill skicka in laddar du upp en åt gången.

Beräkningshjälp Excelfil

Här kan du ladda ner den beräkningshjälp du vill använda dig av. Observera att det är olika Excelfiler beroende på vilken period du söker stöd för.

Beräkningshjälpen december 2020–juni 2021

Ladda ner Excelfilen för perioden december 2020–juni 2021 här Excel, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Instruktionsfilm – hur du fyller i Beräkningshjälpen december 2020–juni 2021. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beräkningshjälpen juli–september 2021

Ladda ner Excelfilen för perioden juli–september här Excel, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i uppgifter om korttidsarbete och kompetensinsatser

Du ska fylla i:

  • Vilka avtal du har för korttidsarbete och vilka nivåer för arbetstidsminskning som du avtalat under olika avtalsperioder. Dina avtal ska bifogas när du skickar in din ansökan.
  • Information om arbetstagarna på företaget som ingår i korttidsarbete och under vilka perioder.
  • Om någon arbetstagare sagts upp under perioden.
  • Om du vill söka ersättning för kompetensinsatser kan du göra det i Excelmallen. Stödet kan endast sökas under den tiden den anställda är permitterad. Läs mer om kompetensinsatser här

När du fyllt i mallen, ladda upp filen i ansökan. Vid uppladdningen kommer vi kontrollera filen och meddela om vi hittar några fel i filen.

Om vi hittar några fel meddelar vi vilka rader som inte stämmer. Rätta felen och pröva att ladda upp filen igen.

Om du lämnar cellerna tomma i kolumnen Frånvaro så kommer systemet tolka det som noll (0) frånvarodagar.