Tillväxtverket

Stora Turism­priset 2022

Pater Noster vinner Stora Turismpriset 2022.

Vinnare av årets turismpris kvinna med diplom och blommor

Mirja Lilja Hagsjö, vd på Pater Noster.

Årets vinnare av Stora Turismpriset har på kort tid etablerat ett nytt internationellt resmål i Sverige. Pater Noster mottog priset på 100 000 kronor på Vasateatern i Stockholm av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism tillsammans med Tillväxtverket.

Läs pressmeddelandet

Nominerade till Stora Turismpriset 2022

Arctic Bath, Norrbotten

Carl Larsson-gården, Dalarna

Cykla i filmlandskapet Småland, Jönköpings län

Destination Järvsö, Gävleborg

Gunnarshögs Gård, Skåne

Hotell Borgholm, Kalmar län

Hotell Höga Kusten, Västernorrland

Hälsodestination Svartådalen, Västmanland

Knystaforsen, Halland

Linderborgs Eco Retreat, Södermanland

Live Nation Sweden - Lollapalooza Stockholm, Stockholms län

Mattila natur- och kulturförening, Värmland

Naturlogi, Östergötland

Näsets Gröna, Uppsala län

OpenArt, Örebro län

Pater Noster, Västra Götaland

Pensionat Järnavik, Blekinge

RentBike, Kronoberg

Stora Coop Visby, Gotland

The Wood Hotel i Sara kulturhus, Västerbotten

Trangia, Jämtland Härjedalen

Årets nominerade har glädjande nog stort fokus på att utveckla en hållbar turism. Verksamheterna har innovativa lösningar på utmaningar kring hållbarhet både vad det gäller att minska klimatavtrycket och att ta hand om och behålla sina anställda. Vi ser dem alla som förebilder i att utveckla besöksnäringen, säger Lars Christensen, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Årets pris delas ut enligt nedan kriterier.

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 47