Informera om Tillväxtverkets finansiering av projektet

Ni som stödmottagare ska informera om att projektet är delfinansierat av Tillväxtverket i er externa kommunikation, använd gärna Tillväxtverkets logotyp.

Med extern kommunikation avses information på webbplats, annonser, inbjudningar till seminarier, broschyrer och övrigt informationsmaterial i tryckt eller elektroniskt format.

Ladda gärna ner och läs instruktioner för hur Tillväxtverkets logotyp används.

Tillväxtverket har rätt att sprida information om projektet och projektresultatet om inte uppgifterna är sekretessbelagda enligt lag.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta ansvarig handläggare för utlysningen på Tillväxtverkets kontor.