Tidigare versioner av Handbok för nationella projektmedel

I samband med att innehåll i Handboken för nationella projektmedel uppdateras, ändras också handbokens versionsnummer. Här kan du läsa om vilka ändringar som gjorts för respektive version.

Tidigare versioner