Version 1.5

2023-06-30 publicerades en ny version av den externa handboken för nationella projektmedel. Nedan ser du de ändringar som gjorts i version 1.5.

Tabell över uppdateringar i version 1.5

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

3. Det här kan ni få stöd för

 

Följ reglerna för kostnader

Ny regel för vad som gäller Internfakturering i projekt. Om projektet har behov av en tjänst är grundregeln att stödmottagaren ska upphandla tjänsten externt.

 

I undantagsfall kan Tillväxtverket godkänna en internt fakturerad tjänst i kostnadsslaget Externa tjänster. Det ska i så fall handla om en punktinsats där det är mer kostnadseffektivt att anlita personal från en annan enhet inom er organisation under ett fåtal timmar i stället för att upphandla den tjänsten externt. Tillväxtverket bedömer från fall till fall om den internfakturerade kostnaden kan godkännas.

3. Det här kan ni få stöd för

 

Följ reglerna för kostnader

Ny obligatorisk bilaga för nationella projektmedel från och med 2023-06-30 vid första ansökan om utbetalning: ”Intyg projektpersonal med fast hel eller deltid NP”.
Kravet avser de nationella projekt som har personal som arbetar fast hel eller deltid i projektet.

 

Version 1.5 i pdf-format

Ladda ner version 1.5 av de ändrade sidorna i den digitala handboken.

3. Det här kan ni få stöd för Pdf, 804.9 kB.

Följ reglerna för kostnader Pdf, 662.1 kB.