Kontakt nationella projektmedel

Om ni har frågor som rör er ansökan om stöd, kontakta ansvarig handläggare för ert ärende eller annan angiven kontaktperson för den specifika utlysning ni planerar att ansöka till.