Så går det till

En överblick över ansökningsprocessen. Från projektidé fram till att ert projekt beviljas stöd.

Förloppet i en projektansökan

Projektidé

Har ni en projektidé? Gå in på Tillväxtverkets sida för utlysningar för att se om ert projekt passar in i en aktuell eller planerad utlysning. Förbered och planera ert projekt i god tid för bästa möjliga utfall.

Aktuella utlysningar

Säkerställ medfinansiering

Medfinansiering av projekt

Lämna in er ansökan till Tillväxtverket

Hur ni gör er ansökan i det elektroniska systemet Min ansökan kan ni läsa om under avsnittet

Så fyller ni i ansökan om stöd

Tillväxtverket handlägger ansökan

Så bedömer Tillväxtverket er ansökan

Ansökan prioriteras

Beroende på hur många som söker i en utlysning kan Tillväxtverket behöva prioritera mellan de projekt som uppfyller de grundläggande kraven.

Så bedömer Tillväxtverket er ansökan

Tillväxtverket fattar beslut

Så bedömer Tillväxtverket er ansökan