Ansöka

Hur ni ansöker om nationella projektmedel.

1. När och hur kan ni ansöka?

Nya utlysningar öppnas löpande. Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Ansök i samband med en utlysning

Så ansöker ni

Inloggning

Inskickad ansökan blir allmän handling

2. Så fyller ni ansökan om stöd

Innan ni fyller i ansökan om stöd är det viktigt att planera och fundera utifrån de frågor och områden som ansökan ska innehålla.

Dessa uppgifter ska fyllas i

Frågor om Min ansökan

3. Så bedömer Tillväxtverket er ansökan

När ni har skickat in er ansökan bedömer Tillväxtverket om projektet kan bidra till att nå resultaten och målen för utlysningen.

Handläggning

Prioritering