1. När och hur kan ni ansöka?

Nya utlysningar öppnas löpande. Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Ansök i samband med en utlysning

Förutsättningarna för att ansöka om stöd framgår av texten för respektive utlysning. Exempelvis vem som kan ansöka, för vad och hur länge projektet kan pågå.

Nya utlysningar öppnas löpande. Ni kan endast ansöka under den angivna period som utlysningen är öppen.

Så ansöker ni

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan. Skapa ett användarkonto eller logga in med e-legitimation för att börja använda Min ansökan.

Ansökan är uppdelad i olika avsnitt. Läs mer om de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan.

Inloggning

Användarkonto i Min ansökan

Ni kan skapa ett användarkonto direkt i Min ansökan. Klicka på "Registrera konto" på inloggningssidan i Min ansökan.

Om ni loggar in med ett användarkonto behöver ni skriva under ansökan manuellt. Det gör ni genom att skriva ut ett särskilt signeringsunderlag, skanna in och skicka in det per e-post till Tillväxtverkets kontaktperson för den utlysning ni ansöker inom. Signeringsunderlaget skapas automatiskt och blir tillgängligt i Min ansökan omedelbart efter att ansökan har skickats elektroniskt.

Genom att skapa ett användarkonto kan fler än en person i organisationen ha tillgång till Min ansökan. Den som arbetar med att fylla i själva ansökningsformuläret behöver därmed inte vara samma person som sedan signerar den.

Tillväxtverket rekommenderar användarkontot som inloggningsmetod.

E-legimitation

Det är möjligt att använda e-legitimation för inloggning istället för ett användarkonto.

Observera att om ni använder e-legitimation för inloggning så kommer sparade ansökningar enbart att vara tillgängliga personligen för den som har upprättat ansökan. Eftersom det ofta är flera personer inblandade i ansökningsprocessen, och den eller de som arbetar med ansökan inte alltid är samma person som har rätt att skriva under ansökan, rekommenderar vi att ni använder er av ett användarkonto istället för e-legitimation.

Fullmakt

Ansökan om stöd ska skrivas under av en person/personer som är behörig(a) att företräda den sökande organisationen. Behörig företrädare kan ge fullmakt till någon annan om företrädaren av någon anledning inte själv kan underteckna ansökan.

En fullmakt för ansökan om projektmedel eller ansökan om utbetalning...

...ska innehålla följande uppgifter:

  • vem som fått behörighet (för-­ och efternamn)
  • vad denne fått behörighet för
  • underskrift av behörig företrädare
  • märkning med organisationens namn, organisationsnummer och CFAR-nummer­ (se nedan för mer information om CFAR-nummer)

...bör innehålla följande uppgifter:

  • ärende-­Id
  • en tidsbegränsning för hur länge fullmakten ska gälla (en fullmakt gäller annars tills den återkallas).

Skanna in underskriven fullmakt och bifoga den som bilaga till er ansökan alternativt e-posta den till ansvarig handläggare. Fullmakten kan även skickas med vanlig post till Tillväxtverket. Den ska då vara i original.

Avsnittet Planera innehåller viktig information och vägledning

Det finns viktig information som ni måste känna till, för att ansöka och genomföra ert projekt, i avsnittet PlaneraÖppnas i nytt fönster.. Avsnittet ger er också vägledning och tips.

En ansökan som lämnas in till Tillväxtverket blir en allmän handling

En ansökan som kommit in till Tillväxtverket är en allmän handling. Därför kan uppgifter i en inlämnad ansökan bli offentliga. Det innebär att allmänheten på begäran kan ha rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om stöd beviljas eller inte.

Rätt att ta del av en allmän handling gäller inte om den skyddas av sekretess enligt lag. Det är offentlighets- och sekretesslagen som avgör vad som är sekretessbelagt eller inte. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som ni anser omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Innan Tillväxtverket lämnar ut en allmän handling görs en sekretessprövning av innehållet. Uppgifter som rör enskilda affärs- och driftsförhållanden med mera kan omfattas under sekretess om den enskilde antas lida ekonomisk skada om uppgiften röjs.

Har ni frågor?