3. Så bedömer Tillväxtverket er ansökan

När ni har skickat in er ansökan bedömer Tillväxtverket om projektet kan bidra till att nå resultaten och målen för utlysningen.

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan

När en ansökan kommer in till Tillväxtverket börjar den att handläggas. Handläggaren gör bland annat följande bedömningar:

  • Om projektets verksamhet uppfyller de grundläggande förutsättningarna utifrån utlysningen.
  • Andra aspekter av projektet utifrån både laglighet och kvalitet.
  • Projektorganisationens operativa, administrativa och ekonomiska förmåga att genomföra projektet.
  • Om och hur ert projekt kommer att arbeta med hållbarhetsaspekter.

Under handläggningen tar Tillväxtverket alltid kontakt med er som sökande. Det kan finnas behov av ytterligare information om projektet eller kompletteringar av det material ni lämnat in. Frågorna kan röra allt från projektets intriktning till administrativa aspekter.

Om Tillväxtverket bedömer att er ansökan inte uppfyller kraven i utlysningen så kommer er ansökan att avslås alternativt att ni själva väljer att återta den.

Urval och beslut

Beroende på hur många sökande det finns i en utlysning så kan Tillväxtverket behöva prioritera mellan de projekt som uppfyller de kraven i utlysningen. Därefter fattas beslut om stöd. Ni får en avisering per e-post om att ert beslut om stöd finns i ert ärende i Min ansökan.

Har ni frågor?