Planera

För att öka möjligheterna att både få stöd och nå goda resultat behöver du planera projektet väl.

1. Krav på er som ansöker

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person (privaträttslig eller offentligrättslig) eller enskild näringsidkare.

2. Krav på projektet

Ett projekt som finansieras av Tillväxtverket omfattas av ett antal grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av de generella krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet. Ytterligare krav kan framgå av utlysningen.

3. Det här kan ni få stöd för

Det här avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt och vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. I aktuell utlysning framgår det vilka kostnadsslag som just ditt projekt kan använda sig av.

4. Planera projektet innan ni ansöker

Planera projektet väl för att förbereda er inför ansökan och öka möjligheterna till goda resultat. Tänk på att avsätta tid för planeringen av projektet och förankra det internt.

5. Roller och ansvar

Ett projekt som finansieras med nationella medel kan involvera olika parter med bestämda roller och ansvar.