Planera

För att öka möjligheterna att både få stöd och nå goda resultat behöver du planera projektet väl.

1. Krav på er som ansöker

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person (privaträttslig eller offentligrättslig) eller enskild näringsidkare.

Vem kan ansöka om stöd?

Kapacitet för att genomföra projektet

God likviditet

2. Krav på projektet

Ett projekt som finansieras av Tillväxtverket omfattas av ett antal grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av de generella krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet. Ytterligare krav kan framgå av utlysningen.

Krav och villkor

Projektet ska uppfylla utlysningens mål

Medfinansiering av projekt

Projektstart tidigast vid ansökan om stöd

Informera om Tillväxtverkets finansiering av projektet

Följa upp och rapportera

Följ reglerna för kostnader

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra inköp

Följ EU:s regler för statsstöd

Rätt att granska

Särskilda krav för samverkanprojekt

3. Det här kan ni få stöd för

Det här avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt och vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. I aktuell utlysning framgår det vilka kostnadsslag som just ditt projekt kan använda sig av.

Vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt

4. Planera projektet innan ni ansöker

Planera projektet väl för att förbereda er inför ansökan och öka möjligheterna till goda resultat. Tänk på att avsätta tid för planeringen av projektet och förankra det internt.

Identifiera intressenter

Gör en omvärldsanalys

Skapa en förändringsteori

Vilken verksamhet ska projektet ha?

Hur stor budget behövs?

Vilka risker finns?

Bemanna projektet strategiskt

5. Roller och ansvar

Ett projekt som finansieras med nationella medel kan involvera olika parter med bestämda roller och ansvar.

Stödmottagare

Medfinansiär

Samverkanspart

Samarbetspart

Tillväxtverket