1. Krav på er som ansöker

Den som ansöker om stöd från Tillväxtverket ska vara en privat- eller offentligrättslig juridisk person eller en enskild näringsidkare.

Vem kan ansöka om stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person (privaträttslig eller offentligrättslig) eller enskild näringsidkare.

  • Exempel på offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.
  • Exempel på privaträttslig juridisk person är aktiebolag och ideella eller ekonomiska föreningar.

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

I utlysningen framgår det vilken målgrupp som stödet riktar sig till.

Kapacitet för att genomföra projektet

Ni som ansöker om stöd ska kunna visa att ni har tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet. Tillväxtverket bedömer er kapacitet utifrån operativ och ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra projektet.

God likviditet

Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som uppfyller kraven för att vara stödberättigande. Det innebär att ni måste ha tillräcklig betalningsförmåga för att hantera projektets kostnader i väntan på att stödet ska betalas ut.

Det finns möjlighet till förskott under vissa förutsättningar.