5. Roller och ansvar

Ett projekt som finansieras med nationella medel kan involvera olika parter med bestämda roller och ansvar.

Stödmottagaren genomför projektet

 • får beslutet om stöd
 • äger och ansvarar för att genomföra projektet
 • ser till att projektet följer förordningar, villkor och regelverk enligt beslut om stöd
 • ansvarar för att kostnaderna är stödberättigande vid ansökan om utbetalning

Medfinansiären bidrar med finansiering

 • är en aktör som, utöver Tillväxtverket, bidrar till att finansiera ett projekt
 • ska följa projektet utifrån de regler som gäller för just den medfinansiären
 • kan vara en offentlig eller en privat aktör. Exempel på offentliga medfinansiärer är regioner, kommuner och länsstyrelser.

Samverkansparten deltar som part i ett samverkansprojekt

 • är en aktör som stödmottagaren samarbetar djupare med i ett så kallat samverkansprojekt.
 • har rätt till ersättning för sina egna kostnader i projektet.

Samarbetsparten deltar i projektet men får ej stöd för sina kostnader

 • är någon som stödmottagaren samarbetar med på olika sätt i projektet, exempelvis en kommun som vill delta i projektverksamheten utan att vara stödmottagare.
 • kan också vara medfinansiär.

Tillväxtverket delfinansierar

 • bidrar med finansiering
 • är inte arbetsgivare eller uppdragsgivare för personal hos stödmottagaren och gör därför inte avdrag för skatter, socialförsäkringsavgifter etcetera för stödmottagarens räkning.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta ansvarig handläggare för utlysningen på Tillväxtverket.