Version 1.3

Nedanser du de ändringar som gjorts i version 1.3.

Skriv tabellbeskrivning här

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Följ reglerna om kostnader

Tillägg av text som rör Covidstöd, under kostnadsslaget Personal.

Reviderat och förtydligat text som rör kostnadsslaget Indirekta kostnader (Fd. Schablonkostnader). Tagit bort text som rör hur de räknar ut procentsatsen för Indirekta kostnader, där vi istället hänvisar till beslut om stöd – där stödmottagaren kan se vilken procentsats de ska tillämpa under projektets genomförande för Indirekta kostnader.

Det här kan ni få stöd för

Tillägg av text som rör Covidstöd, under kostnadsslaget Personal.

Reviderat och förtydligat text som rör kostnadsslaget Indirekta kostnader (Schablonkostnader). Tydligare skrivning hur sökande räknar ut procentsatsen för Indirekta kostnader som de ska tillämpa under projektets genomförande.