Version 1.4

Nedan ser du de ändringar som gjorts i version 1.4.

Tabell över uppdateringar version 1.4

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Det här kan ni få stöd för - Handbok nationella projektmedel - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Förtdyligande kring beräkning av indirekta kostnader (OH-schablon) för nationella projektmedel.

Ansök om stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) LÄNK

Uppdaterad "Mall Beräkning av indirekta kostnader nationella projektmedel".