Version 1.1

Ladda ner version 1.1 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken för nationella projektmedel.

Tabell över uppdateringar i version 1.1

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Följ upp och rapportera

Borttagen text gällande ökad förmåga och kundnöjdhet.

Medfinansiering av projekt

Information om att bidrag i annat än pengar kan ske i form av deltagarersättningar, under vissa förutsättningar. Texten på sidan är uppdaterad för att klargöra möjligheten och förutsättningar för detta

Medfinansiering av projekt

Tydligare information om att bidrag i annat än pengar inte är tillåtet som medfinansiering från stödmottagaren eller samverkansparter i ett samverkansprojekt.

Det här kan ni få stöd för

Förtydligande om vad som gäller angående representationskostnader.

Följ reglerna för kostnader

Uppdaterad beskrivning om hur kostnadsslaget Personal ska rapporteras.

Rapportera

Uppdatering av mall.

Rapportera

Ny mall för Personalkostnadssammanställning.

Version 1.1 i pdf-format

Ladda ner version 1.1 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.