Version 1.6

2024-01-31 publicerades en ny version av den externa handboken för nationella projektmedel. Nedan ser du de ändringar som gjorts i version 1.6.

Tabell över uppdateringar i version 1.6

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

  1. Krav på projektet Länk till annan webbplats.

Följ upp och rapportera Länk till annan webbplats.

Kravet på att rapportera NKI:erna "Nöjd kund" och "Ökad förmåga" är borttaget.

  1. Krav på projektet Länk till annan webbplats.

Följ EU:s regler för statsstöd Länk till annan webbplats.

Kommissionen har fattat beslut om ny de minimis förordning. Ändringen avser bland annat nya takbelopp; 300000 euro för de minimis, Förordningen trädde i kraft 1 januari i år och nytt namn; (eu) 2023/2831.

Andra nyheter i förordningen 2023/2831:

Fiske- och vattenbrukssektorn omfattas av reglerna när stödet gäller bearbetning eller saluföring*. Lika tillämpning uppnås därmed i förhållande till vad som redan gällt för jordbrukssektorn. Förordningen har kompletterats med definitioner av primär verksamhet respektive bearbetning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

 

Version 1.6 i pdf-format

Ladda ner version 1.6 av de ändrade sidorna i den digitala handboken.