Version 1.2

Ladda ner version 1.2 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken för nationella projektmedel.

Tabell över uppdateringar i version 1.2

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Bidrag i annat än pengar

Ändring av belopp - måste synkroniseras med uppdateringa av Allmänna villkor nationella projektmedel. Samt under rubrikerna Offentligt bidrag i annat än pengar och Privat bidrag i annat än pengar har förtydligats att det är företrädare för medfinansiären som ska skriva under sammanställningen för bidrag i annat än pengar.

Underskrift sammanställningsbilaga

Se sista stycket under bidrag i annat än pengar. Det står olika vem som ska signera sammanställningsbilagan i handboken och i själva bilagan för bidrag i annat än pengar. Det står rätt i bilagan. Så texten i handboken måste ändras.

Regeln om affärsmässighet Beloppsgränser

Ny text som reglerar när Regler om affärsmässighet reglerar köp under och över beloppet för direktupphandling. Ett köp får inte delas upp i flera mindre köp i syfte att kringgå reglerna. Från januari 2020 är beloppet för direktupphandling 615 312 kronor för LOU.

Indirekta kostnader oh schablon

Ändrat schablonbeloppet från 330 kr till 409 kr.

Informera om Tillväxtverkets finansiering

Ändrat skrivningar kring exponering av Tillväxtverkets logga. Den måste inte användas, ändrat till att man gärna får använda den i sin kommunikation när man informerar om projektet. OBS ändringar på två sidor - länkar finns i kolumn E

Dokumentera projektet och arkivera

Ny sida behövs motsvarande den som finns för ERUF - se Förtydligande avseende krav på arkivering av handlingar, grundregel 4 år men upp till tio år om statstöd betalas ut. OBS kompletterande ändringar kan behövas göras under Särskilda villkor i Guru -måste kollas upp.

Version 1.2 i pdf-format

Ladda ner version 1.2 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.