Projektet ska uppfylla utlysningens mål

Varje utlysning har mål och strategier som ert projekt ska bidra till för att ni ska beviljas stöd. Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån hur bra projektet möter dessa mål och strategier. Ju mer relevant projektet är för målen, desto större är chansen att få stöd

Resultatfokus i projekten

I er ansökan ska ni beskriva vad ni förväntar er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt. Ni ska också beskriva vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället – ni förväntar er att projektet uppnår på lång sikt.

De resultat och effekter projektet uppnår kommer sedan att följas upp och eventuellt utvärderas.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta ansvarig handläggare för aktuell utlysning på Tillväxtverket,