Styrande dokument

Ni som stödsökande, som eventuellt också blir stödmottagare, är skyldiga att ta del av de regler och villkor som gäller. Det gör ni enklast genom att läsa den information som finns här i handboken.

Regler som alltid gäller

Allmänna villkor

De generella krav som gäller för att genomföra ett projekt finns reglerade i Tillväxtverkets allmänna villkor för stöd. Villkoren hittar ni bland våra blanketter och mallar.

Regler som gäller i vissa fall

I vissa fall gäller även följande förordningar, vilket då framgår av utlysningen.

  • Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
  • Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.
  • Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Andra regelverk som stödmottagare kan komma att omfattas av

  • Offentlig upphandling
  • Statsstöd
  • Skatteverkets momsregler
  • Offentlighetsprincipen (grundlagsfäst i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen)