Logotyper

Här kan du ladda ner Tillväxtverkets logotyp i olika format, för tryck och för digital användning.

Kontakta oss först

Kontakta alltid din kontaktperson på Tillväxtverket innan du använder logotypen. Hen tar ställning till om du får använda logotypen, utifrån de regler som anges nedan. Därefter ska ett utkast godkännas av Kommunikationsenheten på Tillväxtverket innan produktion.

Tillväxtverkets logotyp ska vara med

  • När en annan aktör arrangerar ett seminarium eller liknande evenemang i samverkan med Tillväxtverket.
  • När en annan aktör producerar annonser, broschyrer (tryckt eller digitalt) och övrigt informationsmaterial (tryckt eller digitalt) i samarbete med Tillväxtverket.

Logotyper för samverkan och finansiering

Det finns specifika loggor för:

  • Samarbete/samverkan med Tillväxtverket.
  • När Tillväxtverket har gett finansiellt stöd av något slag.

Rapporter som Tillväxtverket beställt av extern konsult.

Använd våra logotyper så här

Det är viktigt att Tillväxtverkets roll beskrivs tydligt, så att det framgår tydligt varför logotypen är med. Det får till exempel inte se ut som om Tillväxtverket driver en verksamhet, när vi i själva verket enbart har gett ekonomiskt stöd till verksamheten.

Logotypen ska alltid synas tydligt - lägg den därför aldrig mot en orolig eller mörk bakgrund.

Tillväxtverkets logotyp får aldrig förvanskas.

Tillväxtverkets logotyp ska inte vara med...

... vid indirekt finansiering. Logotypen ska alltså inte användas i produkter (evenemang, trycksaker med mera) som tas fram i delprojekt finansierade via en huvudmottagare av finansiellt stöd från Tillväxtverket.

... då någon från Tillväxtverket är med och talar vid till exempel en konferens, utan att Tillväxtverket är med och arrangerar evenemanget.

Undantag

Undantag från reglerna ovan kan ibland göras, men kräver samtycke från din kontaktperson på Tillväxtverket och godkännande från Kommunikationsenheten.

Olika varianter av logotypen

Tillväxtverket har tre logotyper, blå, grön och lila. Alla tre är likvärdiga och alla färger representerar Tillväxtverket lika mycket.

Logotyperna i färg med svart text ska alltid användas i första hand.

Undantag

Det finns en variant med färgad symbol och vit text som ska användas i andra hand. Till exempel om bakgrunden är så mörk att den svarta texten inte syns.

Det finns även en svart och en negativ (vit) variant som används i exeptionella undantagsfall. Till exempel om vår logotyp visas i ett sammanhang tillsammans med andra logotyper som är vita eller svarta.

Om du vill använda logotypen med färgad symbol och vit text eller den negativa (vita) logotypen, måste Kommunikations­enheten kontaktas och godkänna det. Beskriv tydligt vad logotypen ska användas till och varför inte vår huvudlogotyp kan användas.
Mejla kommunikation@tillvaxtverket.se.

Alla loggor har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.

Svensk logotyp


Att spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Kontakta innehållsansvarig om du har frågor om logotypen.